PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ŞEHİT YAKINLARININ AÇACAĞI DAVADA EMSAL DİLEKÇE


Türk'ÇE
12-28-2007, 21:42
http://turkcutoplumcu.org/fikirmeydani/index.php?topic=1375.0

"Her şehit için bir dava " adlı haberi hatırlarsınız sanırım.Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehitlerimize "kelle" demesinden dolayı mahkum olmuştu ve 3 ykr bedel alacağı mahkeme tarafından karar açıklanmıştı.
Şehit aileleri konuya duyarlılık göstermek istediğini basın yolu ile duyuyoruz.Büyük Avuktlar birliği başkanı Avukat Kemâl KERİNÇSİZ şehit ailelerinin davalarına ücretsiz bakabileceğini ve her konuda yardımcı olabilceğini duyurdu.Gelen yoğun ilgiden ötürü akılda kalan soruları ve dilekçe biçimini örnekleyerek sık sorulan soruları cevaplandırdı.
Konu hakkında ayrıntılı bilgi isterseniz vereceğim bağlantıda ulaşabileceğiniz numaralar var.
Dilekçe örneği ve gerekli işlemler;

(BULUNDUĞUNUZ YER) SULH HUKUK MAHKEMESİ


HAKİMLİĞİ’NE


(Talep 5.000.-YTL veya altında olursa)(BULUNDUĞUNUZ YER) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİHAKİMLİĞİ’NE


(Talep 5.000.-YTL’nın üstünde olursa)Adli Yardım Taleplidir.DAVACI...............: Adı soyadı ve adresi


(Şehidin annesi, babası, eşi çocukları veya kardeşleriolabilir)DAVALI...............: Recep Tayyip ErdoğanBaşbakanlık/ANKARADAVA MİKTARI.: (Davacı başına 5.000.YTL makuldür ama 3 kuruşüzerinden de açabilirsiniz)KONU...................: Davalı yaptığı bir radyo konuşmasında şehit olan oğlum/eşim/kardeşim/ babam (davanın tarafına göre yazılacak) ..... (şehidin ismi yazılacak) için kelle diyerek BK. 49.mad. uyarınca şahsiyet haklarımı ağır surette ihlal ettiğinden, haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan ( seçilen miktar yazılacak) YTL’nin tahsiline karar verilmesi talebinden ibarettir.İZAHATLARIMIZ


1-) Davalı Recep Tayyip Erdoğan, 2000 yılında Avustralya’da yaptığı radyo konuşmasında katil başından 3 defa “sayın” olarak, şehitlerimizden de “kelle” olarak bahsetmiştir.

2-) Söz konusu konuşmaya 15.12.2007 tarihinde basında emsal bir dava ile ilgili çıkan haberler nedeni ile ıttıla ettim.

3-) ...... (şehit düştüğü yer yazılacak) ........(şehit düştüğü tarih yazılacak) de çıkan çatışma sonucunda oğlum/eşim/kardeşim/babam olan ....

(şehidin ismi yazılacak) şehit düşmüştür.

4-) Şehitlik beratını ve Sulh Hukuk Mahkemesinden aldığım veraseti ekte ibraz ediyorum.

5-) Davalı söz konusu beyanda bulunduktan sonra, söylediği “sayın” sözcüğünden ötürü yapılan soruşturmada, savcılıkça verilen kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar Sincan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmış ve davalı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2007/......... sayılı hazırlık dosyasından fezleke düzenlenerek, davalının dokunulmazlığının kaldırılması TBMM’den istenmiştir.

6-) Davalının şehitlere “kelle” demesi sebebi ile hakkında Kartal 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/580-586 sayılı dosyalarından davalar açılmış ve açılan davalarda davalının bu deyimi kullanmakla şehit ailelerine doğrudan hakaret ettiği , şahsiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesi ile davaların kabulüne karar verilmiştir. Bu dosyaların emsal olarak celbini talep etmekteyiz.

7-) Davalı “ kelle” deyimini kullandığı dönemde Türkiye’yi yönetmeye talip olan AKP’nin kurucu üyesidir. O döneme kadar siyasetin bütün kademelerinde çalışmış , Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştır. Terör konusunda toplumumuzun ne kadar hassas olduğunu en iyi idrak edebilecek konumdadır. Şehitler için kullandığı “kelle” tabirinin gerçek hayatta ne anlamda kullanıldığını da bilmesi gerekir. “ Benim dilim sürçtü, bu sebeple kullandım” demesi kendisini sorumluluktan kurtarmaz.

Davalı bu sözcüğü kasıtlı olarak kullanmıştır. Asıl maksadı belli etnik kökende bulunan vatandaşlarımıza mesajlar göndererek, oy sömürücülüğü yapmaktır.

Nitekim bu konuşmadan sonra 2002 genel seçim, 2004 yerel seçim ve 2007 genel seçimlerde Güneydoğu Anadolu bölgemizden ve kendisini Kürt kökenli kabul eden vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı seçim çevrelerinden aldığı oylar tedrici olarak, Hadep,Dehap ve DTP gibi partilerin üzerine çıkmış ve kendiside alınan bu oy oranları ile övünür olmuştur.

8-) Diğer taraftan davalı kullandığı bu deyimi, doğrudan Güneydoğu Anadolu bölgemizde katil başının yönettiği terör örgütü ile mücadele edip şehit düşen askerlerimiz hakkında kullanmıştır. Bu konuda tereddüt yoktur. Şehit düşenlere karşı söylenecek bu sözden, şahsiyet hakları ihlal edilecek kesimde belli olup; bu şehidin annesi, babası, çocukları eşi ve kardeşleri olacaktır. Burada hedef alınan gurup bellidir. Manevi zararın unsurlarının gerçekleşebilmesi için haksız fiilin mutlaka tek bir kişiye değil, belirlenebilir ve tayin edilebilir bir guruba veya birden fazla kişiye yapılması halinde de yeterli olacaktır. Bu bakımdan davalının; “ sözü ortaya söylemiştir, şehidin ismi belli değildir, şehitlerin tamamı kastedilmekle doğrudan zarar kavramı gerçekleşmez” savunması inandırıcı ve samimi olamaz.

PKK terörü nedeni ile şehit düşenler yasal olarak bellidir ve şehitlik beratları söz konusudur. Söylenen sözden ötürü bu şehitlerin yakınları zarar görmüş olduğundan açmış olduğumuz manevi tazminat davası haklı ve hukuki bir taleptir.

9-) Davacı şehit yakını olarak, dava harçlarını ve masraflarını karşılayabilecek maddi imkanımın olmaması nedeni ile adli yardım kurumundan istifade ettirilmemi talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER......: TMK,TBK ve diğer mevzuat.

DELİLLER.......................: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/ Hz.sayılı dosyası , Kartal 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/580-586 sayılı davacı şehit aileleri tarafından kazanılmış emsal dava dosyaları, tarafların mali ve içtimai durumlarının tahkik ve tespiti, şehitlik berat belgesi, veraset ilamı, nüfus kayıtları e diğer bilcümle deliller.

TALEBİMİZ....................: Davalı yaptığı bir radyo konuşmasında şehit olan oğlum,eşim,kardeşim, babam (davanın tarafına göre birini kullan) ..... (şehidin ismi yazılacak) için kelle diyerek BK. 49.mad. uyarınca şahsiyet haklarımı ağır surette ihlal ettiğinden haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan ( seçilen miktar yazılacak) tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ederim. ( tarih )


DavacıAd ve soyadı