PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu - "Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi"


ASLIM
05-10-2008, 07:53
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün Türk Dil Kurumunun da katkılarıyla 28-30 Mayıs 2008 tarihlerinde düzenleyeceği II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu’nun bu yılki başlığı “Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”.

Etkinliğin açılışı 28 Mayıs 2008 Çarşamba günü Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi M Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak.

28-30 MAYIS 2008 OTURUMLAR
HİLTON OTELİ ANKARA
ÇANKAYA 1 - ÇANKAYA 3

PROGRAM

1. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Kemal ERASLAN / Dr. Ramiz Asker

14.00-14.20 Prof. Dr. Dursun YILDIRIM (Hacettepe Üniversitesi)
Çok Bağlamlı Bir Metin: Divanu Lugati’t-Türk ve Islık Çalan Ok
14.20-14.40 Prof. Dr. Chetin CUMAGULOV (Kırgızistan)
Kaşgarlı Mahmud’un Divanı Lügat it-Türk Eserindeki Bazı Antroponimlerin Kırgızistan’ın Epigrafik Abidelerinde Yansıması
14.40-15.00 Prof. Dr. Aysu ATA (Ankara Üniversitesi)
Divanu Lugati't-Türk'ün Ortaya Çıkış Nedenlerinden Biri de Kur'an Tercümeleri mi?
15.00-15.20 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR (Hacettepe Üniversitesi)
Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları ve Divanü Lûgat-it Türk’ün Uluslar Arası İlişkiler Boyutu
15.20-15.40 Ara

2. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN /Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİYEV
15.40-16.00 Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü Yeniden Okumak
16.00-16.20 Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU (Hacettepe Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’un Kitabı Divan’ü Lugati’t-Türk Hakkında Bazı Notlar
16.20-16.40 Prof. Dr. Hüseyin DÜZGÜN (Hossein Mohammedzadeh Sadigh)
Divanü Lugat-it Türk’ün Farsça Çevirisi
16.40-17.00 Prof. Dr. Fuat BOZKURT (Akdeniz Üniversitesi)
Divanda Dil ve Dilbilgisi Çözümlemeleri
17.00-17.20 Dr. Ramiz ASKER (Azerbaycan- Bakü Devlet Üniversitesi)
Divanü Lugat-it-Türk İstatistikleri
Kapanış

28 Mayıs 2008, Çarşamba (Çankaya 3)
1. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Mehmet ÖZ / Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR

14.00-14.20 Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ
Kâşgarlı Mahmud ve Bilinçli Bir Anadili Sevgisi
14.20-14.40 Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi)
Kâşgarlı Mahmud’un Muzipliği
14.40-15.00 Prof. Dr. Abdumalik NYSANBAYEV (Kazakistan)
Mahmut Kaşgari’nin Sosyolojik Felsefesi
15.00-15.20 Prof. Dr. Gulam KARİMOV (Özbekistan)
Маҳмуд Кошғарий Сиймоси Бадийадабиётда
Edebiyatta Kaşgarlı Mahmud İmgesi Üzerine
15.20-15.40 Ara

2. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Dursun YILDIRIM / Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU

15.40-16.00 Prof. Dr. Surayo KARİMOVA (Özbekistan)
X-XI. Асрларда Марказий Осиёдаги Илм-Фан
X. ve XI. Yüzyıllarda Orta Asya’da Bilim
16.00-16.20 Yrd. Doç. Dr. Ömer Soner HUNKAN (Trakya Üniversitesi)
Kâşgarlı Mahmûd Devri’nde Ülkenin İdarî Yapısı ve Siyasî Olaylarına Bir Bakış
16.20-16.40 Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU
XI. Yüzyılda Kaşgar’dan Bağdat’a Türk Dünyası’nın Siyasi Durumu
16.40-17.00 Yrd. Doç. Dr. Erkin EKREM (Hacettepe Üniversitesi)
Karahanlı Devleti’nin Adı Meselesi
17.00-17.20 Dr. Dolkun KAMBERİ (ABD)
Kaşgarlı Mahmud’un Eseri ve Yurdu
Kapanış

29 Mayıs 2008, Perşembe (Çankaya 1)
1. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Mirfatih ZEKİYEV / Dr. Fikret TURAN

9.30-9.50 Prof. Dr. Fuzuli BAYAT (Gaziantep Üniversitesi)
Divanü Lugati’t Türk’te Tengricilik veya Gök Tengri Dini
9.50-10.10 Yrd. Doç. Dr. Rüya KILIÇ (Hacettepe Üniversitesi)
Türklerin İslâmiyeti Kabulünde Tasavvufun Rolü: Genel Bir Bakış Denemesi
10.10-10.30 Yrd. Doç. Dr. Nuran YILMAZ (Çukurova Üniversitesi)
11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divanü Lügati’t-Türk’teki Yansımaları
10.30-10.50 Arş. Gör. Emek ÜŞENMEZ (İstanbul Üniversitesi)
Divan ü Lugâti’t-Türk’te Geçen Dinî Kelimeler Üzerine
15.20-15.40 Ara

2. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU / Doç. Dr. Süer EKER

11.10-11.30 Prof. Dr. Cem DİLÇİN (Hacettepe Üniversitesi)
11. Yüzyıl Türk Şiiri ve Aruz
11.30-11.50 Prof. Dr. Bilge ERCİLASUN (Hacettepe Üniversitesi)
Divanü Lugâti’t-Türk’ten Modern Edebiyata
11.50-12.10 Prof. Dr. Şakir İBRAYEV (Kazakistan)
Қашғарлы Махмуд Заманындағы Әдеби Дәстүр
Kaşgarlı Mahmud Döneminde Edebî Gelenek
12.10-12.30 Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİYEV (Kırgızistan Bilimler Akademisi)
Махмуд Кашгари Жана Кыргыз Адабияты
Kaşgarlı Mahmud ve Kırgız Edebiyatı
12.30-14.00 Öğle Arası

29 Mayıs 2008, Perşembe (Çankaya 3)
1. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Aysu ATA / Zubayda BİKTAGİROVA

09.30-09.50 Yrd. Doç. Dr. Nesrin BAYRAKTAR (Onsekiz Mart Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’da Modern Dil Biliminin İzleri
09.50-10.10 Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT (Celal Bayar Üniversitesi)
Dünya Dilbilimi Tarihi İçinde Divan-u Lugati’t-Türk’ün Yeri ve Önemi
10.10-10.30 Dr. Fatma ŞAHAN GÜNEY (Muğla Üniversitesi)
Divan ü Lügat’it Türk’te Fiilden Türemiş İsimler ve Sıfatlar: Sözdizimsel ve Anlambilimsel Bir İnceleme
10.30-10.50 Gökçe Yükselen ABDURRAZAK (İngiltere- Londra Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’un Sağladığı Bilgilere Göre Onbirinci Yüzyıllarda Türk Dünyası’nda Sosyo-Lenguistik Durum
10.50-11.10 Ara

2. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY / Prof. Dr. Hüseyin DÜZGÜN

11.10-11.30 Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Uludağ Üniversitesi)
Divan u Lügati’t-Türk’te Er- Fiili
11.30-11.50 Doç. Dr. Funda TOPRAK (Selçuk Üniversitesi)
DLT’de İşteş Çatılı Fiillerden Yola Çıkarak Türkçede İşteşlik Kavramının Fonksiyonları
11.50-12.10 Dr. Aziz MERHAN (Dumlupınar Üniversitesi)
Divanü Lûgâti’t-Türk’teki -sA- Yapım Eki Üzerine
12.10-12.30 Arş. Gör. Dr. Özlem DEMİREL (İnönü Üniversitesi)
Divanü Lûgat-it-Türk’te Geçen Çatı Ekleri Üzerine Bir Değerlendirme
12.30-14.00 Öğle Arası

29 Mayıs 2008, Perşembe (Çankaya 1)
3. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Cem DİLÇİN / Doç. Dr. Zeynep HASAN

14.00-14.20 Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Divanu Lûgat-it Türk’te “Türk” ve “Öteki” Kavramsallaştırmaları Üzerine Tespitler
14.20-14.40 Dr. Fikret TURAN (İngiltere- Manchester Üniversitesi)
Türk Dili ve Kültürünün İslam Medeniyetine Eklemlenmesi Sürecinde Divanü Lügati't-Türk'te Yansıtılan Türk Kimliği
14.40-15.00 Yrd. Doç. Dr. Cafer GARİPER /
Arş. Gör. Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN
(Süleyman Demirel Üniversitesi)
Orhun Âbideleri’nden Divan-ı Lügati’t-Türk’e Kollektif Bilincin İnşası ve Sürekliliği
15.00-15.20 İkbal VURUCU (Selçuk Üniversitesi)
Türk Birliği Perspektifinden Kaşgarlı Mahmud’u Yeni Bir Okuma Denemesi
15.20-15.40 Ara

4. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Gulam KARİMOV / Prof. Dr. Fuzuli BAYAT
15.40-16.00 Prof. Dr. Mirfatih ZEKİYEV (Tataristan)
Çok Eski Türkler ve Onların İslamca Medeniyetleri
16.00-16.20 Doç. Dr. Süer EKER (Başkent Üniversitesi)
Divânü Lugâti’t-Türk’te ‘İranlı’ Kavramı
16.20-16.40 Doç. Dr. Altan ÇETİN (Gazi Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’dan Yararlanan Bir Memlûk Tarihçisinin Oğuzlara Dair Verdiği Bilgiler
16.40-17.00 Yüsüpcan YASİN (Doğu Türkistan-Çin)
Kaşgarlı Mahmud’a Göre Türklerde Harb
Kapanış

29 Mayıs 2008, Perşembe (Çankaya 3)
3. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ / Prof. Dr. Chetin CUMAGULOV

14.00-14.20 Prof. Dr. Kemal ERASLAN
Sözlük Çalışmalarında Divanu Lügati’t -Türk’ün Önemi
14.20-14.40 Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi)
Divanü Lugat-it-Türk’de Geçen Yer Adları
14.40-15.00 Yrd. Doç. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI (Selçuk Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’un ve W. Radloff’un Sözlükçülüğü
15.00-15.20 Yrd. Doç. Dr. M. Vefa NALBANT (Pamukkale Üniversitesi)
Sözcüklere Türk-çe Bakan Bir Köken Bilimci: Kaşgarlı Mahmud ve Ödünçleme Sözcükler Üzerine Yaptığı Köken Bilgisi Çalışmaları
15.20-15.40 Ara

4. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU / Prof. Dr. Surayo KARİMOVA

15.40-16.00 Prof. Dr. Asan ORMUSHEV
(Kırgızistan Kaşgarlı Mahmud Doğu Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t Türk Sözlüğünün Tarihi Kaynak Olarak Önemi
16.00-16.20 Melek GENÇBOYACI (Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü)
Ali Emirî Efendi ve Divanü Lugati’t-Türk
16.20-16.40 Dr. Güzeliye HAZİYEVA (Tataristan)
Türki Dillerde Doğa Kültleriyle İlgili Erkek Adlarının Tipolojik Birliği
16.40-17.00 Arş. Gör. Erdem UÇAR /
Arş.Gör. Mustafa Levent YENER (Ege Üniversitesi)
Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt-it Türk
Kapanış

30 Mayıs 2008, Cuma (Çankaya 1)
1. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Karl REICHL / Doç. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU

09.30-09.50 Doç. Dr. Berdi SARIYEV (Ankara Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’un Divan Sözlüğü ve Bugünkü Türkmence
09.50-10.10 Yrd. Doç. Dr. Erkin EMET (Ankara Üniversitesi)
Divanu Lugati’t-Türk ve Uygur Ağızları
10.10-10.30 Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOKER /
Arş.Gör. Emel KAYA (Selçuk Üniversitesi)
Divânü Lügâti't-Türk'te Geçen Hastalık ve Organ Adlarının Tatar Türkçesi ile Anadolu Türkçesindeki Durumlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi
10.30-10.50 Arş. Gör. Akartük KARAHAN (Ankara Üniversitesi)
Dīvānü Luġāt-it Türk’e Göre Çiğil Lehçesi ve Karahanlı Yazı Dili ile İlişkisi
10.50-11.10 Ara

2. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Fuat BOZKURT / Prof. Dr. Asan ORMUSHEV

11.10-11.30 Prof. Dr. Murat ÖZBAY / Arş.Gör. Deniz MELANLIOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel İlkeler ve Divanü Lûgat-it -Türk
11.30-11.50 Prof. Dr. Karlıgash KADASHEVA (Kazakistan)
Қашғарлы Махмудтың Дидани-Луғат-ит-Түрік Шығармасындағы Сөздердің Түрік Тілін Үйретудегі Маңызы
Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lügat-it-Türk” Eserinde Bulunan Kelimelerin Türk Dilini Öğrenmedeki Önemi
11.50-12.10 Doç. Dr. Ufuk TAVKUL (Ankara Üniversitesi)
Divanü Lugat-it Türk’te Sosyal Tabakalaşmaya Dair Terminoloji
12.10-12.30 Arife GÜLSÜN (Ege Üniversitesi)
Divanü Lugati’t-Türk’te Kadın ve Onun Dünyası
12.30-14.00 Öğle Arası
14.00-15.30 Değerlendirme Oturumu
Kapanış

30 Mayıs 2008, Cuma (Çankaya 3)
1. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Bilge ERCİLASUN / Doç. Dr. Ufuk TAVKUL

09.30-09.50 Dr. Ali ŞAMİL HÜSEYİNOĞLU
(Azerbaycan İlimler Akademisi)
Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügat-it Türk Eserini Türkçeye İlk Çeviren Tercümanı
09.50-10.10 Doç. Dr. Zeynep HASAN (Kırgızistan- Manas Üniversitesi) Çin’de Kaşgarlı Mahmut ve Divan-ı Lügat-it Türk Üzerine Yapılan Çalışmalar
10.10-10.30 Yrd. Doç. Dr. R.Bahar AKARPINAR (Hacettepe Üniversitesi)
Türk Kültürünün Yazılı Kaynaklarından Biri Olarak Divanü Lügati’t-Türk; Türkiye’de Eser Üzerinde Yapılmış Çalışmalarla İlgili Kısa Bir İnceleme
10.30-10.50 Arş. Gör. Aslıhan DİNÇER (Kırıkkale Üniversitesi)
Divanü Lûgat-it-Türk'te Yemek Adları Üzerine
10.50-11.10 Ara

2. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN / Prof. Dr. Hatice ŞAHİN

11.10-11.30 Prof. Dr. Karl REICHL (Almanya- Bonn Üniversitesi)
Divanü Lugati’t-Türk’ün Kahramanlık Şiirleri ve Orta Asya’da Yaşayan Türklerin Halk Destanı
11.30-11.50 Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Ege Üniversitesi)
Divanü Lügati’t-Türk’teki Doğumla İlgili Örf Adet ve Ritüeller
11.50-12.10 Zubayda BİKTAGİROVA
(Tatar Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler Pedagoji Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugat-it Türk’teki Atasözlerinin Örnekleri
12.10-12.30 Doç. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Divanü Lûgat-it-Türk Işığında Müzikal İcra Ortamları
12.30-14.00 Öğle Arası
14.00-15.30 Değerlendirme Oturumu (Çankaya 1)
Kapanış

http://www.tdk.org.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFB 6FAF75C3ACDF77C