PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TÜRKÇÜLÜK İKTİSADİ ANLAMDA NEYİ SAVUNUR?


Yağmurun Tütüsü
06-03-2008, 22:43
Bu başlık altında bunları tartışalım.

Şirketleşmeyi mi, devletçiliği mi, ortaklaşmacılığı mı, vesaire...(çoğaltmak mümküm)

delibasozi
06-03-2008, 23:34
Halka-millete dayanan bir sistem olacağı, olması gerektiği su götürmez. Kapitalizm yani sermayecilik "para"ya dayalı bir sistem daha çok. Bu sistemde toplumsal manevi değerler, para sahiplerini pek bağlamıyor. Ancak münferit olarak az paranızı çok miktara çevirebilme imkanı her zaman var. Çok parayı aza indirebildiği gibi. Bir de kanun tanımaması var ki tartışılır.
Atamızın Devletçilik ilkesi gayet yerinde, gayet uygun. Karma sistem kısaca. Devlet her bireyi her yönden güvence altına alıyor ama özel mülkiyeti de ortadan kaldırmıyor. Hatta bunu teşviklerle destekliyor; her işi devlet yapsa her iş aynı özellikte, aynı kalitede, aynı seviyede olur ancak bireyleri de girişimcili olmaya yöneltmek suretiyle bu tekdüzeliği ortadan kaldıran, her kişinin kapitalist sistemdeki gibi az parayı çok paraya çıkartmasını yol veren bir sistem. Açıkları, olumsuz yönleri hakkında ise pek bir bilgim yok.
Sosyalizm var bir de. Komünizm bir ütopya, devletten haricen olan bir sistem daha çok ancak sosyalizm deyince benim aklıma özel mülkiyetin olmadığı bir ekonomik sistem geliyor. Sosyalizm, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan bir düşünce sistemi tanım olarak. Üretim-tüketim vs. her şey toplum tarafından devlet eliyle yapılır, devlet adeta tek markadır. Kapitalizmdeki gibi iş-hayat-sağlık gibi temel güvencelerden ve iş bulmaktan yana pek derdiniz olmaz ancak işte yükselmek, birey olarak zenginleşmek, farklı markalara heveslenmek açıkçası pek görülmez.
Şu an ülke olarak liberalizme, vahşi kapitalizme doğru bir gidişatımız var maalesef. Bunun en büyük örneği olan 250 milyonluk ABD'den bir yanda dünyanın en zengin insanları çıkarken diğer yanda 2 milyon insan sokaklarda yaşıyor. Düşünün ne kadar çarpık bir düzen. Sosyalizmi de Küba gibi uygularsanız burnunuzun dibindeki Abd ile muhatap olmadan kendi dinamikleriniz üstünde durabilirsiniz ama çeşitliliğe mağlup olmuş olsalar gerek ki son yıllarda Amerikan malları Küba sokaklarına giriyor yavaş yavaş. Devletçilik ise gerek o zor yıllarda Türkiye tarafından başarı ile uygulanmış gerekse son yıllarda Çin tarafından sosyalizmden uyarlanarak dünyada Çin ekonomisini en yukarılara çıkartmıştır. Tabi Atatürk'ün Devletçiliği ile arada farklar olacaktır, daha geniş iredelemek gerek.

Bu iktisadi düzenlerin hepsi herhangi bir siyasi düşünce ile uygulanabilir. Hitler sosyalizmi Faşizm ile, Saddam da ümmetçilik ile uygulamış(sonuçlar ortada olsa da). Bir yanda Atatürk'ün devletçiliğinin saf milliyetçiliği, bir yanda Çin'in komünizmden bozma devletçiliği... Bunların dışında bir sistem de uygulayabilirsiniz.

Genel olarak 3 başlık altında toplamaya, bilgiler vermeye çalıştım kendimce. Daha detaylı irdelenebilir. Yine de tartışma için faydası katkısı olduysa ne mutlu. Benim için, üreten insanlarn güvenceleri verildikten ve ülke genelinde devlet tarafından işsizliğin en aza indirildikten sonra (buna en uzağı da kapitalizm) sistem pek de fark etmez.

Tardu
06-04-2008, 06:00
İktisadi modelimiz bütün sınıfların denge içerisinde yaşadığı bir modeldir.
Çağımızın şartları bize gösterir ki bir iktisadi sistemde bütün sınıflar olmalı ve hiçbir sınıfın diğer sınıf üzerinde bir baskınlığı olmamalıdır.
Bunu sağlamak zor olsa bile diğer modellerden daha sağlık ve Millidir.

Milli burjuvazi-Proleterya dengesi sağlanırken,mülkiyet hakkı,devletin sırtına yük oluşturacak teşebbüslerin devletle ilişkisinin kesilmesi,bu ilişki kesilirken devletin para piyasasını ve stratejik üretim araçlarını elinde tutması esastır.

Kamu hizmetleri halka maliyetine sunulurken,sermayedar sınıfın elindeki güçle kamu hizmetlerinden aşırı çıkar sağlamaya yani diğer sınıfların üzerinden geçinmeye çalışması engellenip her daim sermayedar sınıf tekil olarak daha güçsüz olan sınıfı ezmemesi için kontrol altında tutulacaktır.

Yabancı sermaye izinli olmakla beraber,devlet teşebbüslerde maddi gücünü kullanarak önce Milli sermayeye izin verecek,milli sermayenin gücünün yetmediği veya da yetse de genel tabloda Yabancı sermayenin teşebbüsünün Milletin yararına olacağı tespit edilirse yabancı sermaye değeriyle beraber ülkede bulunabilecektir.

Temel hatlarıyla böyledir.

turkcu-54
08-31-2008, 23:29
Karma ekonomidir fakat Devletin ağırlığı vardır. eğer işi piyasaya bırakırsanız çiftçi ve tüketici ezilmeye mahkum kalır. Devlet zarar bile etse çiftçiyi ve tüketiciyi rahatlatmalıdır ki talep oluşsun. Bu talep hem KİTlerin hem de özel sektörün arzına yansıyacaktır.
1930 ile 1946 arasındaki ekonomik sistem Türkçü ekonomik sistemdir.