PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Çocuk Tekerlemeleri


kobali
04-12-2009, 11:34
Tekerlemeler:

1-Ellerim tombik tombik,
Kirlenince çok komik
Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Dişlerim bakım ister
Hele saçlar, ille saçlar
Uzayınca tırnaklar
Kirlenince kulaklar
Bize pis derler, pis derler.

2-Ebe ebe nerede
Su doldurur derede
Dere boyu çalılık
Derede olur balık
Şu ebe de ne alık
Oltamı attım,
Balığı tuttum.
Balık suya dalamaz,
Ebe beni bulamaz.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi
Bunu kim dedi,
Diyen dedi on yedi,
Yağlı böreği kim yedi?

3--Komşu, komşu !
-Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu.

4-Kuzu kuzu mee
Bin tepeme
Haydi gidelim
Hacı dedeme
Hacı dedem hasta
Çorbası tasta
Mendilimin sarısı
Hacı dedemin karısı
O senin neyin olur?
Acep bilmem ki nem?
Tabiki bildim sorucu,
O benim tombul nenem...

5-Sağ elimde beş parmak,
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.

6-Değirmene girdi köpek
Geldi un yedi köpek
Değirmenci vurdu kötek
Köpek hem unu yedi,
Hem de yağlı bir kötek.

7-Elim elim epenek
Elden düştü kepenek
Kepeneğin yarası
Yarasının karası
Sayım suyum yok oldu,
Oyunumuz son buldu.

8-Ooooo
İğne iplik
Kırma diplik
Yedim çıtlık,
Nerye gittin
Saymaca var
Haydi tık tık tık
Sen çık.

9-Evli evine
Köylü köyüne
Evi olmayan
Sıçan deliğine

10-Mini mini birler,
Çalışkandır ikiler,
Üşengeçtir üçler,
Dayak yiyen dörtler,
Misafirdir beşler,
Altılar, altınımı çaldılar,
Yediler, yemeğimi yediler,
Sekizler, seke seke gittiler,
Dokuzlar, doktor oldu uçtular,
Onlar devlet başına kondular.

kobali
04-12-2009, 12:03
1-Çan çan çikolata,
Hani bize limonata?
Limonata bitti,
Hanım kızı gitti.
Nereye gitti?
İstanbul'a gitti.
İstanbul'da ne yapacak?
Terlik pabuç alacak.
Terliği pabucu ne yapacak?
Düğünlerde,
Şıngır mıngır oynayacak.

2-Oooo............
İğne battı,
Canımı yaktı,
Tombul kuş, Arabaya koş.
Arabanın tekeri,
İstanbul'un şekeri.
Hop Hop altın top,
Bundan başka oyun yok.

3-Karga karga "gak" dedi,
"Çık şu dala bak" dedi,
Çıktım baktım o dala
Bu karga ne budala
Karga seni tutarım,
Kanadını yolarım.

4-Kuzu kuzu me
Bin tepeme
Haydi gidelim
Tombul neneme.

5-Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Seslen gelsin et yesin
Et yerine bit yesin
Leyleğimin yuvası
Uzun boynu, gagası
Haydi eller şak şak şak
Leyleğim eder lak lak...

6-Mustafa, Mıstık,
Arabaya kıstık,
Öndeki başlık,
Arkadaki yastık,
Üç mum yaktık,
Seyrine baktık.

7-Yağ yağ yağmur,
Teknede hamur,
Bahçede çamur,
Ver Allah'ım ver,
Sicim gibi yağmur.

8-Yağmur yağıyor,
Seller akıyor,
Aptal insan,
Camdan bakıyor.

9-Ooooooo.....
Portakalı soydum,
Başucuma koydum.
Ben bir yalan uydurdum,
Duma duma dum.
Duma duma dum.
Oyundaki ebeyi,
Ben buldum.

10-Bir iki üç
Söylemesi güç
Al sana bir elma
Ebenin adını bulma
Hop hop hop
Altın top.
Altındandır bu tas,
Ayağını kaldır,
Bir daha bas.

11-Sokaklara hazızırız
Oyunlar da biz varız
Dört bir yanımız ağaç,
Bakarız çam, kavağa
Haydi çocuklar durmayın,
Hep beraber sokağa...

kobali
04-12-2009, 12:19
TEKERLEMELERİN ÖNEMİ:

Sözlüklerde karşılık olarak "ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eşsesli sözcüklerle oluşturulan söz kümesi" anlamlarına gelen tekerleme masal, öykü, bilmece, halk tiyatrosu, köy seyirliği, sokak kültürü gibi bazı edebi türler içinde ya da bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir.

çocuk, sokak folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuşma kabiliyeti kazanmak, oyunlarda eş ve ebe seçmek için tekerlemelere baş vurulur. Masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi folklorik yapılara ayrılırlar. Bu yüzden en çok çocuk oyunlarında, masalların baş, orta ve sonunda söylenirler.

Bu bölümde, elimizden geldiği kadar, çocuklarımızın bu kültürlerden uzak kalmaması için, arzulanan kültür zenginliğini sağlamaya çalışacağız

kobali
04-12-2009, 12:36
Ooooooo....
Lili lili, çiçekler mavili
Seksen ora, doksan bura
Mitatla Mitatla
Biz gidiyoruz bu hafta
İneğimiz doğdu,
Adı oldu Fatma
Karanfilli, ince belli,
Dedem yaşlı, sarı saçlı,
Kalbi açık, gözler sevinçli
Acep ne ola!
Aşka da benziyor, aşka da benziyor.

kobali
04-12-2009, 12:59
1- Kızın adı Hediye
Ekmek vermez kediye
Kedi gider Kadıya
Kadının kapısı kitli
Oyunbozanın başı bitli.

2-Samancının keçileri,
Hop hop hopluyor,
Arpa, saman istiyor,
Arpa, saman yok,
Kilimcide çok.
Kilimci kilim dokur,
İçinde bülbül okur.
Benim bardağım dolsa
İki kardeşim olsa,
Biri ay, biri yıldız,
Biri oğlan, biri kız,
Hop çikolata çikolata,
Akşam yedim salata,

3-Sağ elimde beş parmak,
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.

4-Bir iki üçler, yaşasın Türkler
Dört beş altı, Avrupaya gözaltı
Yedi sekiz dokuz, Türk düşmanı domuz,
On onbir oniki, ingilizler çok tilki,
Onüç ondört onbeş, teröristler kalleş
Onaltı onyedi onsekiz, müslümanlar çok temiz
Ondokuz yirmi yirmibir, Türkiyemiz hep birdir...

kobali
04-12-2009, 13:15
Acaba sarımsaklasak da mı saklasak samanı
Sarımsaklamasak da mı gelir zamanı
Sarımsaklamasak da gelirse zamanı
Niye sarımsaklayalım o zaman samanı.
**************

Üstü üç taslı taç saplı üç tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır
yoksa iç içe yüz ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır.

**********************

Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek bizim damda var beş boz başlı
beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek; bizim damdaki
beş boz başlı beş boz ördeğe: "Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz
ördeksiniz." demiş.
************************

Aliş'le Memiş mahkemeye gitmiş mahkemede mahkemeleşmişler mi,
mahkemeleşmemişler mi?
******************Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş.
Madem ki Adem madende badem yemiş niye bize getirmemiş.
****************

Al bu takatukaları takatukacıya takatukalattırmayagötür.
Eğer takatukaları takatukacı takatukalatmazsa takatukaları taktukacıya
takatukalattırmadan getir.
************************

Aliş'le Memiş mahkemeye gitmiş mahkemede mahkemeleşmişler mi,
mahkemeleşmemişler mi?
******************

Be birader buraya bak başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan
berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine
dizip Bursa pazarına indi.
****************

Bir berber bir berbere "Bre berber gel birader biz beraber
Berberistan'da bir berber dükkanı açalım." demiş.
****************

Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp Perlepe
berberi bastıbacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu
paytak budala babası topal Badi'den biberli bir papara yedi.
***********************

Bu çorbayı nanelemeli mi de yemeli nanelememeli mi de yemeli?
********************

Bu ekşi eski ekşi.
*******

Bu mumcunun mumu umumumuzun mumudur.
*******************

Bu pikap şu pikap o pikap.
Cüce çinici Celali Hoca gizlice marpuççular içindeki züccaciyecilere gidip,
içi Çince yazılı cicili bicili cam çubukları cepceğizine indirmiş.
********************

Çatalca'da başı çıbanlı topal çoban çatal sapan yapar satar.
****************

Değirmene girdi köpek değirmenci vurdu kötek; hem kötek yedi köpek
hem kepek yedi köpek.
***************

Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse
dört deryadan dört dert dört dergahtan dört dev çıkar.
***********************

El alem ala dana aldı aladanalandı da biz bir ala dana alıp aladanalanamadık.
******************

Eller bazlamalandı da biz bazlamalanamadık.
*****************

Gökten bir damla düştü şıp benim alnıma şıp anamın alnına şıp benim
alnıma şıp anamın alnına...
***********************

İki kel kör kirpinin yırtık kürkünü dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne
eklemişler.
***********************

İndim dereye sarul seke teke çepiç tek otlarlar. Dedim niçin sarul seke
teke çepiç tek otlarsınız? Dedi bizim sorumuz sopumuz torumuz topumuz
sarul seke teke çepiç tek otlarlar.
*****************

İndim kuyu dibine sildim süpürdüm silkindim çıktım.
*******************

İt iti itti bit iti itti it biti itti. Bit gitti it gitti. İtti bitti
gitti.
*****************

Kartal kalkar dal sarkar dal sarkar kartal kalkar.
***************

Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
************

Kırk kanatlılardan Kırklarelili kırkayak kıkırdayarak kırık kırak yerken
kırık kanadına kırıntılar döküldü.
*******************

Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek bizim damda var beş boz başlı
beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek; bizim damdaki
beş boz başlı beş boz ördeğe: "Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz
ördeksiniz." demiş.
************************

Şemsipaşa Pasajı'nda sesi büzüşesiceler.
***************

Şu duvarı badanalamalı mı badanalamamalı mı?
*****************

Şu köşe yaz köşesi şu köşe kış köşesi ortada su şişesi.
*********************

Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak.
******************

Tomarzalı topal Şaban yapar çatar satar saban.
***************

Üç tunç tas has hoş hoşaf.
*******

kobali
06-11-2009, 23:12
Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel körpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel körpinin yırtık kürküne eklemişler.

******************************************


Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe Siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz demiş.

*****************************************

Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi.
Üç tas has hoşaf.
Üç tunç tas kayısı hoşafı.
Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı.

**************************************

Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın?
Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım.

*************************************
Sizin bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuşa kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel körpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel körpinin yırtık kürküne eklemişler.bizim bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuş demiş ki: "Nasılsın allı ballı kabaklı bay kuş? "

***************************************
Kırk küp, kırkının da kulpu kırık küp.

*************************************

Keşkekçinin keşkeklenmiş keşkek kepçesi.

*************************************
Çatalca'da topal çoban çatal yapar, çatal satar. Bilmem parası var mı da çatal sapan yapar, satar; bilmem parası yok mu da çatal sapan yapar, satar.

**************************************
Ben bademe baktım, badem bana baktı; ben bademden bıktım, badem benden bıktı.

***********************************