PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Et yeme töresi:


kobali
04-22-2009, 12:15
Oğuz Kağan Destanında, büyük ziyafetlerde kesilecek koyunun, hangi parçalarının hangi boylar tarafından yenileceği açık olarak belirtilmişti. Boylar ve Türk kesimleri arasında kavga çıkmaması için, hangi Türk bölüğünün, hangi parçayı yiyeceği, önceden kesin bir töre olarak ilan edilmişti. Bu düşünce, Türklerde "ülüş veya pay" sisteminin bir görüntüsü idi. Bir koyundaki et payı, çok daha geniş bir anlamda, bir devlet ve hukuk anlayışının, başka bir şekilde anlatılışı idi.

"Eti seven" kişiler için Altay Türkleri, "etsek" derlerdi. Altay Türklerinin bazan da, "etşil" yani, "etçil" dedikleri de, görülüyordu. Anadolu Türklerinin bu anlayışlarının, Altaydaki Türklerin bu anlayışlarının, Anadoluda söylenenlerden pek bir ayrılığı yoktu. Et Türklerde yaygın olarak, "küçük et bıçakları" ve "çatal" ile yenilirdi. Uygur fresk ve tablolarında, portreleri görülen Türk büyüklerinin kemerlerine asılı, tek veya çift bıçaklar görmekteyiz. Carpini ve Rubruk gibi ünlü seyyahlar, Çingiz Han çağındaki bu küçük et bıçakları ile çatallarındsan, sık sık söz açmaktadırlar. Bir kabın içinde kesilen et parçaları, konukların ağzına bu küçük et bıçakları ile verilirdi.

éEd ve edh", eski Türklerde daha çok mal ve davar anlamında söyleniyordu. İpekli kumaş gibi, dokuma cinsinden değerli şeylere de Türkler "edh" derlerdi. Ancak bu sözü, bizim bildiğimiz "et" sözünden ayırmak gereklidir. Eski Türklerde ete, yine "et" derlerdi. Örnek olarak et asılacak çengel ile "et çengeli" veya "kesilmek için beslenmiş koyuna ise, etlik koy" denirdi. "Etlik kişi", hem şişman ve hem de et sahibi olan kişiler için söylenirdi. "Ciğere bitişik ince ete", "iç et"; "kasap" için ise "etçi" derlerdi. Parçalanmış etlere, "kartal et" adıdı verilirken, "insan vücudunu" ise, "et-yin" gibi iki deyim ile anlatırlardı:

"Yılkı yazın atlanur, otlap anın etlenür!
"Sürü yazın atlanır, otlayarak etlenir!"

Bu güzel şiir veya atasözünü, XI. yüzyılda yine Kaşgarlı Mahmud, Ortaasyadaki Türk illerinden toplamıştı. Uygurlar ise "mezbaha" için, "ölütlük etlik" diyorlardı. Kutadgu Bilig'de ise, eti bulunmayan kuru kemiğe, "etsiz söngük" adı veriliyordu. "Etlamak" denince de, "hayvanı kesip ve et haline getirme" akla gelirdi. Canı "et istemek " için ise, "etsemek, etsetmek" derlerdi.

Dipçe: Bu konu hakkında, "Hakanların et bıçakları" töresini ileride ekleyeceğiz.