PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : En büyük Türkçü Atatürk


Tanrıkut
05-01-2009, 02:54
En büyük Türkçü Atatürk


DR. Rıza Nur, bir tıp doktorudur. Türk-bilik ile ilgilenmiş ve bu alanda Türk-bilik Revüsü adıyla bir de dergi çıkarmıştır. Oniki ciltlik Türk Tarihi, Türklük bilincinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Lozan görüşmelerinde İsmet İnönü'nün yardımcısı olarak da değerli çalışmalar yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurucu Bakanı olmuştur.
Ancak!


Hayat ve Hatıratım adlı kitabı yayınlandıktan sonra içinin bütün çirkinlikleri ortaya çıkmıştır. Keşke o kitabı hiç yazmasa ve keşke o kitap yayınlanmasaydı...


Rıza Nur, kendisi dahil herkese çamur atmıştır. Anlaşılmıştır ki Rıza Nur bir Atatürk düşmanıdır.
Dr. Rıza Nur, N. Atsız'ın manevi babasıdır. Atsız'ın ondan çok etkilendiği bellidir. Atsız'ın, Atatürk düşmanı değil ama Atatürk'e sıcak olmayışının da bu etkiyle ilgili olduğu düşünülebilir.


Her ne sebepten olursa olsun, Atsız, Atatürk'e yakın değildir ve ne yazık ki bu durum kimi Türkçüler'i de etkilemiştir.

Sönük kalır
HALBUKİ... Atatürk'ün Türkçülüğü yanında R. Nur'unki de Atsız'ınki de çok sönük kalır.
Ayrıca!
Atatürk Türk-bilimin gelişmesine çok büyük katkılarda bulunmuştur.
Hepsinden önemlisi, Türklüğün devletsizleştirilmek istendiği bir çağda, Türk'e hem de adı 'Türkiye Cumhuriyeti' olan bir devlet kazandırmıştır. Tarihte 'Türk' adını alan ikinci devlet...


Yani en büyük Türkçü, en büyük Türk milliyetçisi hiç kuşkusuz düşüncede de, eylemde de Mustafa Kemal Atatürk'tür.
Bir Türkçü'nün, bir Türk milliyetçisinin Atatürk'e düşman olması olacak iş değildir... Atatürk'e soğuk olması ise akla ve bilime aykırıdır.
Atsız'ın oğlu Yağmur Bey, Tercüman'daki bir yazısında, babasının 'Ata'yı ancak dirliğinin son günlerinde anlayabildiğini' yazmıştı.
Evet, Atatürk haklıydı, ona karşı çıkanlar haksız.

Türk Birliği Ülküsü mü?
Atatürk, bir Türk Birlikçi idi... Ancak onun yolu akıl ve bilim yoluydu... Gösteriş ve boş söz yolu değil... O yapıyordu, yapacağız demiyordu...
Diyorum ki; Türk milliyetçiliğine bulaşmış Atatürk karşıtlığının her türlüsü sökülüp atılmalıdır.
Bilinmelidir ki; gerçek Atatürkçüler, gerçek Türk milliyetçileridir...

Öte yandan
BU işin, bir de öte yanı var...
Türk milliyetçilerinin düşünce kaynaklarından dini yanı ağır basan kimi yazar ve düşünürler de Atatürk'ü anlayamamışlardır.
Atatürk, içtenlikli bir Müslüman'dı... İslam'ın kaynaktaki gerçeğinin ortaya çıkmasını istiyordu.
Atatürk, yüce dinimizin, sahteci din adamları, yobazlar ve softaların elinde oyuncak yapılmaya çalışılmasının acılarını yaşamıştı.
Milletimizin kurtuluş savaşına, dini kullanarak karşı çıkmaya çalışan hainler görmüştü...


Atatürk gerçek İslam'ı istiyordu... Sahtecilere, sömürücülere, din ve tasavvuf satıcılarına karşıydı...


Bu yüzden Atatürk'e dinsiz iftirası atanlar da vardı; onu dinsiz sanan bilgisizler de...

Yine diyorum ki;
Türk milliyetçiliğine bu açıdan bulaştırılmış olan bir Atatürk'e soğuk durma yanlışı varsa, ondan da kurtulunmalıdır.
Türk milliyetçileri için çıkar yol, Ziya Gökalp düşüncesi ile Atatürk düşünce ve eylem milliyetçiliğini iyi anlamak ve çağa uygun çözümler üretmektir.

NAMIK KEMAL ZEYBEK

Türk'ÇE
05-01-2009, 22:07
Şüphesiz en büyük Türkçü, muhteşem Türk Başbuğ Mustafa Kemâl Atatürk'tür fakat;

Zeybek'in bu yazısı "Atsız'a veda ediyorum" diyen, ani değişimler yaşayan, kızılca soysuzlara ayak uyduranları anımsattı.

Rıza Nur'un durumu malum; Hatıratlarım adlı kitabı yayınlanana dek ne Atsız'ın, ne de başka birinin içeriği hakkında bilgisi yoktur. Atsız, bu kitap çıktıktan sonra Rıza Nur'un adını bile anmamıştır.

Rıza Nur'un anıları yayınlandıktan sonra ruhsal sorunları olduğu görülüyor. Kendisinden ziyâde eşi için garip söylemleri de mevcut...

Atsız'ın Atatürk düşmanı olmadığını ama sıcak olmadığını vurgulamak da akıllıca bir iş değildir.
Akıllarda soru işareti bırakılmak, belki de Atsız'ı tartışmaya açma niyetindedir. Çünkü Rıza Nur kimseyi ilgilendirmemektedir. Başka ne kaldı ortada?
Son zamanlarda bunları yapanlar çoğaldı fakat art niyetliler, hiç bir zaman Atsz'ın, Atatürk ve fikirleri hakkında araştırma yapmaması, havadan yorumlamasına hiç de şaşırmıyoruz.
Örneklerini yıllardır görüyoruz.

Asırlar bize yaştır,
Kemâl ülküye baştır,
Bize yol göster Kemâl,
Anayurda ulaştır.

“Toprak ve Mazi” adlı şiirinde de:
Arkasında olmasaydı şanlı bir mazi,
Bu milletten çıkar mıydı bir büyük “GAZİ”?

Bu sözler Atatürk ile ilgili olduğu aşikâr'dır fakat görmezler.

Bir alıntıda burdan sunmak isterim;

"Atsız ve Atatürk’ün fikirlerinin tamamen birbirine paralel olduğunu Atsız 3 Mayıs 1944 olayları sonrasındaki polis sorgusundan anlıyoruz:

“Emniyet amiri Atsız'a sorar: "Cumhuriyete taraftar mısınız?

Atsız: Tabiî, hiç taraftar olmaz olur muyum.

E A : Halkçı mısınız?

Atsız: Elbette

E. A : Laik misiniz?

Atsız: Şüphesiz

E. A : Devletçi misiniz?

Atsız: Evet

E. A :İnkılâpçı mısınız?

Atsız: Hayır. Belki bir fikir sonsuz olarak devam edebilir ve mahiyeti bozulamaz. Fakat inkılâpçılık ebediyyen devam edemez. Çünkü mevcut olan düzeni değiştirmek demek olan inkılâpçılık devam edecek olursa ortalıkta değiştirilecek birşey kalmadıktan sonra evvelce değiştirilmiş olanları da yeniden değiştirmek icap eder ki bu da inkılâbı bozmaktan başka birşey olamaz. Onun için inkılâp artık durmalıdır. Artık değiştirilecek bir şey kalmamıştır".


"Şunu da unutmamalı ki O Sakarya ve Dumlupınar Meydan Savaşları'nı kazanmış bir kumandan, mahvoldu sanılan bir milleti kalkındıran devlet adamıydı. Tehlike anlarında ülkesini bırakıp gitmiş ve ünvanını durup dururken almış değildi"

Balık baştan kokarmış. Zeybek'in niyeti zamanla belli olur ama acaba sayfadaşına, aynı sütunlarda yazdığı kişiye destekler mi sunmakta?
Hep beraber göreceğiz.