PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Höllük (Bana ait yazıdır değerlendirirseniz sevinirim)


Teñrikut
04-04-2010, 19:02
“Türkiye’de Türk çoktur”
Bilgibağda dolanan ve “Türkiye’de Türk yok” veya “Anadolu’da Türk yok” adlı "spam" türü iletilere siz de rast gelmişsinizdir. Öyle birkaç satır veya paragraf değil, bayağı sayfalarca bilgi olan bu başlıklar insana sanki akademik bir yazı veya bir çalışma gibi geliyor, resimler, haritalar ve sözüm ona tarihi veya etimolojik bilgiler ile bayağı detaylı bir şey sanıyorsunuz. İşin aslını okumaya başlayınca anlıyorsunuz. Zira az-biraz tarih ve yine az-biraz etimoloji bilginiz bile size bu bilgilerin sokak dili ile “sıkmasyon” olduğunu gösteriyor. Bazen bu komik iddialara üşenmeden birkaç kere cevap yazdım ama başlığı açanların dönüp benim yazdıklarıma cevap veremediğini gördüm. Tabi önceden hazırlanmış bir metni belki de hiç okumadan binlerce siteye yayan bu şahısların cevap vermesini beklemek de benim hatam. İşin aslı yazının sonunda kaynakça olarak verilen yere baktığınızda ortaya çıkıyor. Keşke hiç okumadan oraya baksaymışım zaten okumazdım diyorsunuz.

Sözüm ona Kürt devletinin bilmem ne üniversitesinde veya Yunanistan'ın, Ermenistan’ın, adı bile duyulmamış belli ki tarihsel bir Türk düşmanlığı sahibi şahısların üniversiteyi de kullanarak yayınladığı makaleler...

Başlıkla pek alakasız bir konuya girdiğimi düşünebilirsiniz. Gerçekten de öyle gözüküyor. Asıl amacım Türk Kültürü'nden bir ögeyi tanıtmak. Bu ay “Höllük” seçtiğim konu. Ama höllüğü araştırırken aklıma bu sitelerdeki muhabbet geldi. Size höllüğü, bu bağlantıyla anlatmaya başlamayı tercih ettim. İsterseniz sizi biraz daha meraklandıralım ve kelimemizin manasına geçmeden bu bağlantıyı biraz açalım. “Öl” kelimesi bütün Türk Dünyası'nda ve eski Türkçe'de aynı manada bir kelimedir. Aşağıda örnekler vereceğim "öl" kelimesini Uygur kaynaklarında da görüyoruz, Osmanlı kaynaklarında da... Ne yazık ki günümüz Türkçesi’nde ise git gide unutulmakta, özellikle Orta Asya’da kalan soydaşlarımız bu kelimeyi tamamen unutmuş durumdalar. İşin en ilginç yanı ise Anadolu Türkçesi’nde höllük kültürü sayesinde bu kelime yani “öl” kökü günümüze kadar gelmiş durumda. Yani çok eski atalarımızın kullandığı bir kelime atalarımızın ilk vatanı olan Orta Asya’da unutulduğu halde bin yıllık vatanımız Anadolu’da unutulmamıştır. Hâl böyle olunca Türkiye’de veya Anadolu’da “Türk yok” diye açılan başlıkları iki harften oluşan bir kelime bile tek başına çürütebilmekte. Zira binlerce yıl önce göç ettiğimiz ilk vatanımızdan kalma değerlere ilk vatanımızda kalan soydaşlarımız kadar hatta belki de daha fazla sahip çıkmış durumdayız. "Höllük" kelimesi çoğumuzun artık unuttuğu bir kelimedir. Ne yalan söyleyeyim ben de anlamını birkaç ay önce öğrendim. Gerçi halen daha binlerce benzer kültür ögesi gibi o da türkülerimizde yaşamaktadır. “Eledim Eledim Höllük eledim”...

Höllük kelimesi “öl” isim sıfatından gelmektedir. “Öl” kelimesi eski Türkçe’de "nem, ıslaklık, nemli" manasına gelmektedir. Örneğin Nevşehir dolaylarında yoğun olarak kullanılan eski bir atasözünde: “Toprak ölünü vermez.” diye bir ifade vardır. "Öl" kelimesi Anadolu dahil Türk Milleti’nin yaşadığı bütün coğrafyalarda rastlayabileceğiniz bir kelimedir. Yine başka bir örneği Divân-ı Lügati't-Türk’ten verelim: "Keyüklüğ ölimes,
küpeçliğ kürimes"
(III. 256 Divân-ı Lügati't-Türk)
Günümüz Türkçesiyle
“Giyimli kişi ıslanmaz,
gemli at huysuzluk etmez.”
diye tercüme edilmektedir.
Bu sefer örneğimiz 14. yüzyılda Anadolu’da yazılmış Mantık-ut-Tayr kitabından gelsin:
"Geçerim yüzbin deniz gibi gölü,
Kim eteğime onun değmez ölü!"
Gördüğünüz gibi örnekler ile “öl” kelimesinin eski Türkçe'nin kullanıldığı devirlerde Türk Dünyası'nın her yerinde bilindiğini gösterdik.

"Öl" kelimesinden türetilerek oluşmuş kelimeler de günümüzde Anadolu’da ve Orta Asya’da bulunmaktadır. Örneğin Amasya yöremizde “ölen” kelimesi çiçek açmış çayır demektir. Benzer şekilde “öleng” kelimesi ise Ortaasya’da çeşitli bölgelerde "çayır" manasına gelmektedir. Barthord “öleng” kelimesinin "nem" kökenli olduğunu açıklamıştır. Lugat-i Çağatay ve Türki-i Osmani eserinde de Şeyh Süleyman Efendi-i Buhari de “öleng” kelimesini "çayır" manasında kullanmış, kelime köküne de “öl” yani "nem" demiştir. “Höllük” kelimesi de “öl” kelimesinden gelmiş bir sözdür. Manası; "kundak toprağı"dır. En eski Türkçe'deki manası ise “nem alan, nemi kurutan” demektir.

Biz Türk Kültürü’nün kaybolmaya yüz tutmuş bir ögesi olan höllüğü biraz daha açmak istiyoruz. Türkler'i komşu milletler "dayanıklı" ve "güçlü" olarak tasvir ederlerdi. Bunun temel kaynağı daha doğumundan beri olan geleneksel bebe-çocuk yetiştirme metotlarıydı. Kundak, höllük, dolaylık vb. bunlardan bazılarıydı. Höllük bir kabın içinde uzun süre ısıtılıp kavrulan bir topraktır. Bu sayede mikroplar öldürülür. Sıcaklığı fazla azalmadan, çok da sıcak olmadan kundak bezinin üzerine bu toprak serpiştirilir özellikle kalça kısımlarının geleceği yere bolca koyulurdu. Sonra da çocuk bu bezle güzelce kundaklanır. Bu sayede çocuk her türlü altını ıslatması durumunda bu toprak bu ıslaklığı emerek çocuğun kuru kalmasını sağlar. Böylelikle çocuk sağlıklı, sıhhatli büyür. Eski devirlerde hazır bez kullanımının olmadığını, hatta çocuğun iklim şartları ve tarlada çalışma gibi nedenler ile çok rahat bir şekilde ikide bir altının değiştirilemeyeceğini düşünürsek çok da mantıklı bir çözüm metoduydu. Höllük hem çocuğun ıslak kalmasını engelliyor, bu sayede sıhhatli olmasını sağlıyor hem de "pişik" gibi rahatsızlıklardan koruyordu. Dede Korkut hikâyelerinde geçen altın beşikte büyütülen bey çocukları da yine höllüğe sarılmaktaydılar. Bu da ister "halktan" olsun, ister "bey" olsun Türk toplum yaşamında herkesin bu uygulamayı yaptığını göstermektedir.

Höllük, yaygın bir şekilde Anadolu’da yaklaşık birkaç nesil öncesine kadar da kullanılmaktaydı. Eski Türkler toprağa çok önem verirlerdi. Bu nedenle hayatı “topraktan gelen, toprakta büyüyen, toprakla doyan, yine vakti geldiğinde toprağa giden” diye nitelendirirlerdi. Türk Kültürünün belki de en basit bir halkası bu "höllük" kültürüdür. Ama bu bile bizim ne derin kaynaklardan hiç bozulmadan beslendiğimizin çok net bir aynasıdır.

Biz kaynaklarımızı sonradan ve taraflı bir şekilde uydurma gereği duymuyoruz. Bu yaz Anadolu’nun içinde denizdeki inciler gibi dizilmiş köyünüze gittiğinizde tertemiz yürekli ninelerimizin ağızlarını bir arayın. "Höllük" kelimesini bir sorun. Yaylaların en tepesinde bir çatlaktan başlayan berrak sular gibi saf hali ile Türk Kültürü kaynağına ulaştığınızı hissedeceksiniz. İnanın o suyu kana kana içmek ve gelecek nesillerin de içmesi için suya başka tatları katmamaya çalışmanın hazını dünyada hiçbir şey veremez. Höllük kilimin belki de en ufak ilmiklerinden biridir. Türk Milleti'ne ait o koskocaman kilimde renk renk çeşit çeşit desenleri bir düşünelim. Bu ilmik, kilime göre ufak kalsa da özünde bu kilimi oluşturan öğenin onun olduğunu bilenler için sonsuz bir hazinedir. Ben nice nesillerin bu hazineyi bilmesini dilerim. Öz kendi hazinesini.

Kaynak: Türk Kültürüne Girişi 2-Bahaeddin Ögel-Sayfa 126, 382

Muhammet Çelik

Tanrıkut
04-04-2010, 19:07
Esenlikler

Yazılarınızı severek değerlendiririz. Yazıdaki çıkmayan harfleri düzenlerseniz iyi olur.

Teñrikut
04-04-2010, 19:28
Çıkmayan harfleri bulamadım, acaba gördüğünüz varsa söyler misiniz?

kobali
04-06-2010, 15:12
Değerli bir çalışma. Yok olmaya yüz tutmuş Türk sözcüklerinin ara sıra da olsa hatırlanıp, hatırlatılması çok hoş bir davranış. Teşekkür ederim sayın Tenrikut.

Teñrikut
04-06-2010, 22:49
Asıl ben teşekkür ederim, zaman ayırıp yazımı okuduğunuz için.

Bahaeddin Ögel Hocanın kitaplarında geçen binlerce kelimeden bir tanesi sadece.