Tekil İleti gösterimi
Eski 04-26-2008, 23:11   #2
Akçura
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1,026
Akçura - MSN üzeri İleti gönder
Varsayılan Ynt: Türkiye de Derin Devlet Var mı?.

Nerde Derin Devlet, nerde Devlet içinde yer almaktadırlar?
Bu konuda en seçici önerme şudur:
Ulusal güvenlikle ilgili ve ulusun, varoluşcu oto-kontrol reflekslerinin devreye girdiği durumlarda ve bu konularda gizli çalışılması gerektiği konularda Yargıtay ve Danıştay veya Cumhurbaşkanlığı bir Derin Devlet kurumu haline gelmektedir, normalde bir Devlet kurumu iken.

Ya da devletin gizli projeleri için çalışan üniversite ve bilim yapıları! (örn. Füze mühendisliği veya ulusal yazılımlar için ASELSAN'la çalışan akademisyenler ve mühendisler, bir anlamda Derin Devletin parçaları haline dönüşmektedirler ve bu yapıları koruyucu özel kanunların ve hukuk sistemlerin oluşması gerekmektedir. )

Yani Devletin bilinen ve normal kurumlarını da Derin Devletin birer kurumu haline getiren temel özelliklerden bazıları şunlardır:
• Ulusal Güvenlik
• Devletin kendini koruma refleksi
• Gizlilik
• Oto-kontrol
• Ülkenin Bekaası vb.

Derin Devletle Devlet Arasındaki Farklar Nedir?
• Derin Devlet, Devleti içerir.
• Daha gizlidir. Tüm faaliyetlerini gizli tutar.
• Hükümete gelenler Devlet kurumlarını etkileyebilirler, ama Derin devleti etkileyemezler.
• Gizli yasaları, kendine ve ülkeye has yöntemleri vardır.
• Pek çok eylem, toplantı, yöntem kayıtlara geçmez, gizli kalır; halk ve basın Devletin aktivitelerinden haberdardır, ama Derin Devletin aktivitelerinden haberdar olamaz
• Derin Devletin teorisi ve ilkeleri kalıcıdır, ama Devletin kendi iç sistemi ve yapısı, teorisi değişebilir.
• Derin Devlet, Devletin varoluşunun ve devamının bir çeşit oto-kontrolü ve sigortasıdır. Derin Devlet olmadan, Gerçek bir Devlet olamaz.
• Devletin tüm varoluş mekanizmaları, sistematiği, devamı, teorik alt tabanı, felsefesi DERİN DEVLET tarafından belirlenir.
• Büyük Devletler, bilimi, ekonomiyi, teknolojiyi, sistemlerini koruyabilmek için Gizli bir Devlet yapısına gitmişlerdir.
• Büyük çoğunluğunda bu gizli ve derin yapı aktiftir, Politikacılar ve seçimler, demokrasi bunu etkileyemez.

Türkiye'de Derin Devlet Var mı?
Türkiye'de bir Derin Devlet yoktur. En azından Türkiye için çalışan, milliyetçi ve Türkçü bir Derin Devlet yoktur.

Türkiye'de sadece başka derin devletlerin ve istihbarat örgütlerinin oluşturduğu ve bu istihbarat yapılarına devşirilmiş olan bazı DERİN ÇETELER vardır!

Keşke Türkiye'de gerçek bir Derin Devlet varolabilseydi ve Türkler ya da Türkiye için çalışabilseydi ama ne yazık ki, yöneticilerin son 5 yılda aldığı kararlarla bırakın Derin Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tasfiye edilmektedir.

Zaten uluslararası bir operasyonla bu göreve gelenler önce bir istihbarat şemsiyesi olan MGK'yı etkisizleştirmişler, sonra da tüm ulusal, stratejik kurumları pazarlamaya başlamışlardır.

Türkiye Cumhuriyetine son 5 yılda verilen zarar belki bir 50 yıl boyunca tamir edilemeyecektir. Eğer bir önlem alınamazsa, bırakın Türklerin saatlerini 100 yıl geriye almalarını, saatler 500 yıl veya 1000 yıl geri alınacaktır .

Yukarıdaki bazı kriterleri ele alıp araştırdığınızda çoğunun aslında çalışmadığını veya olmadığını görürsünüz.

1938'ten sonra Türkiye'yi Türkler yönetmemişler ve Türkiye ile ilgili alınan kararlar Türkiye'nin ve Türklerin leyhine değil, yabancı derin devletlerin yararına olmuştur hep!

Türkiye 1952'de NATO'ya girdikten sonra 17. Türk Devletinin yavaş yavaş yıkılma girişimleri başlamış ve pek çok kovert operasyon yapılmıştır. Özellikle NATO'nun gizli orduları ve Gladyo Türkiye'de pek çok operasyon yapmıştır [4].
Detaya girmeden bu operasyonların bazılarını sıralarsak:
§ İBDA-C, Ergenekon, TİT gibi gizli teşkilatların sağ çizgideki gençler arasında; Tikko, PKK (1980'den sonra), DHKP-C, DEV-YOL, İGD gibi gençlik teşkilatlarının ise sol çizgideki gençler arasında kurularak bu gençlerin birbirleriyle 1960'lı ve 1970'li yıllarda silahlı çatışmalara sürüklenmesi [5] .
§ Gladyo ve Kontrgerilla etkisiyle, bahsedilen örgütler kullanılarak FM-31-15 Ayaklanmaları Bastırma Talimnamesi çizgisinde Nato yanlısı askeri darbelere sürüklenmesi.
§ Kemalist ve Ulusalcı olduğu iddia edilen 9 Mart darbesi olacak diye, karşılığında CIA tarafından 12 Mart 1971 darbesi.
§ 1 Mayıs 1977'de 39 kişinin kişinin ölümü ve 500'den fazla kişinin yaralanmasıyla gelişen provokasyon.
§ 16 Mart 1978'de, İstanbul Üniversitesindeki 7 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan bombalama.
§ Kahraman Maraş Katliamı.
§ 'Our boys' tarafından yapılan 12 Eylül 1980 darbesi.
§ Sivas'taki aydınlarımızın 1993'te bir otele hapsedilerek yakılma girişimi.
§ Gladyo ile koordine yapılan ve yukardaki eylemlerin finansmanını oluşturan mafya ile içiçe durumdaki uyuşturucu ve silah kaçakçılığı.
§ 1970-1990'lardan beri pek çok ulusalcı ve Kemalist aydının katledilmesi ( Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Ahmet Taner Kışlalı, Org. Eşref Bitlis, Necip Hablemitoğlu, Binb. İhsan Güven vb. Eğer bir Derin Devlet olsaydı bu aydınların kaderi böyle olmazdı ve bu aydınlar korunurlardı).

Dolayısı ile bırakın bir Derin Devleti, bu insanların güvenliğini koruyabilecek, Devletin normal güvenlik mekanizmaları bile çalışmamış ve felç edilmiştir.

Örneğin Sivas'taki içlerinde Aziz Nesin'in de bulunduğu aydınların bir otelde yakılma ( Madımak Oteli) olayında istenseydi, Türk Silahlı Kuvvetleri bir kaç saatte o kalabalığı dağıtabilirdi, ama Başbakan yardımcısı sözde sosyal demokrat Erdal İnönü bile hiç bir şey yapamamıştır.

Halbuki böyle bir olayda, gerek başbakanın ve gerekse Başbakan yardımcısını ve Genelkurmay başkanının olay yerine gitmesi beklenirdi. Dönemin başbakanı Tansu Chiller , önemsiz bir olay gibi davranmış ve Van'daki başka bir otel kazası yangını ile bu olayı karıştırmıştır.

Bu katliamın suçluları, gerekli önlemleri almadıkları için o dönemin bütün üst düzey yöneticileridir.

O dönemin bazı bakanları ve etkili insanları halen şu anda parti yöneticisidir. Hem de aleyhlerine en az ortaya çıkmış, iki tane MİT raporu olmasına rağmen. Hani nerdedir bu Derin Devlet?

Bir Türk Derin Devleti Olsaydı Aşağıdakiler Olabilir miydi?
• Adnan Menderes döneminde Amerika'ya ve Natoya böylesine bağlanılır mıydı?
• Türkiye'de bilim böylesine geri ve dışa bağımlı olur muydu? Atatürk zamanında uçak fabrikalarımızın bile olduğu düşünülürse.
• Onca darbeye rağmen, güçlü ve Türkler için çalışan bir yapı kurulmaz mıydı?
• Türk ve Türkiye düşmanı Masonik Gizli Örgütler böylesine Türkiye'de güçlenirler miydi?
• Bir petrol okyanusu üzerinde yüzdüğü halde Türkiye petrol gereksiniminin yaklaşık % 60-70'ini dışarıdan alır mıydı?
• Madenlerimizi böylesine yabancılara terk eder miydik?
• ABD ve NATO yanlısı 12 Mart, 12 Eylül darbelerine gerek kalır mıydı?
• Onca aydın katledilir miydi? Bunlar faili meçhul kalır mıydı? Bu aydınları koruyan mekanizmalar devreye girmez miydi?
• Devlet kendi bilim adamlarına, üniversitelerine ve aydınlarına böylesine düşman olur muydu?
• Gerek sağ ve gerekse sol örgütler Türkiye ve Türkler aleyhine gelişecek bunca çatışmaya ve silahlı eyleme girerler miydi?
• Rejim karşıtı ve Batı istihbarat örgütleri tarafından Yeşil Kuşak Teorisi için oluşturulmuş tarikatlar ve cemaatler böylesine güçlenir miydi?
• Milli Talebe Teşkilatı veya Milli Görüş Teşkilatı gibi Gladyo yapısı örgütlenmeler 2000'li yıllarda Türk siyasetini böylesine ellerine geçirebilirler miydi?
• 2007'de bir rejim tartışması olur muydu?
• Büyük Ortadoğu Projesi Türkiye ile birlikte 22 ülkeyi parçalamak üzere tepemizde bir Demokles'in Kılıcı gibi sallanır mıydı?
• MAH gibi istihbarat örgütlerinin elemanlarının maaşını 1950'li yılların sonunda CIA öder miydi?
• Milli İstihbarat Teşkilatımız böylesine CIA'ye ve Mossad'a bağımlı olur muydu?
• Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah sanayii böylesine dışarıya bağımlı olur muydu?
• Bizi anlamsız biçimde Avrupa Birliği kapısına bağlayan Gümrük Birliğine girer miydik?
• Amerikan ordusu, 4 Temmuz 2003 tarihinde, Amerikan Ulusal Bayramında, Kuzey Irak'ta Özel kuvvetlerimizin başına çuval geçirip, peşmergelerin önünde aşağılarak dolaştırabilir miydi?
• 1 Mart tezkeresi gibi ülkemizin ulusal güvenliğinin aleyhine olan teklifler ' Bağımsızlık benim tabiatımdır !' diyen Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş TBMM'ne getirilebilir miydi?
• ABD, 70 bin kişilik ordusuyla Diyarbakır'da konuşlanmayı teklif bile edebilir miydi?
• Atatürk Düşmanları TBMM içine girebilir miydi?
• Avrupa Birliği uyum yasaları, İkiz yasalar çıkar mıydı?
• IMF'ye böylesine bağlanır mıydık? IMF ile tarihte ekonomisi düzelen bir ülke kayıtlara geçmemişken!
• 2007'de 300 milyar dolar dış borcumuz olur muydu? Böyle fütursuzca borçanıp, tüm ülkeyi satılığa çıkarır mıydık?
• Son Petrol yasası çıkar mıydı? Irak'ı işgal ederek petrol yaptırımlarını oluşturan ABD, son petrol yasasıyla Türkiye'yi işgal etmeden çok daha etkin yaptırımlar elde etmiştir.
• Son Vakıflar yasası çıkar mıydı?
• Son GDO'lu Tohum yasası çıkar mıydı?
• Türkiye'nin en stratejik kurumları (Çeşitli bankalar, Türk Telekom, Telsim, Tüpraş vb. gibi) haraç mezat yabancı derin devletlerin uzantısı olan şirketlere ve yabancı derin devletlere satılır mıydı?
• PKK böylesine etkin olup, milyarlarca dolar bize bir terörist savaşta zarar verir miydi? PKK, 30 bin civarında vatandaşımızın ölmesine, 6000 civarında askerimizin şehit olmasına neden olur muydu?
• 2007'ye gelindiğinde Türkiye'yi yönetenler, PKK ile Ovada Siyaset yapmaya çalışıp, pazalığa oturabilirler miydi? PKK gibi bir terörist örgüt halen gücünü ABD ve Nato'dan alıp sürdürebilir miydi?
• Burnumuzun dibinde aşiret reisleri Kürdistan kurabilirler miydi? Türk topraklarının parçalanması ve SEVR tehditlerini 2010'larda yaşar mıydık?
• Sözde Ermeni, Rum Pontus, Helen, Süryani, Kürt soykırımları gündeme gelir miydi?
• Ülkemizin içinde bize karşı çalışan bu kadar çok vatan haini akademisyen ve Sivil Toplu Örgütü olur muydu? Soros ve uzantısı vakıflar barınabilir miydi?
• Kontr-espinonaj teşkilatlarımız olup da bu bize düşman, gizli yapıları yok etmez miydi?
• Yabancı Derin Devletler ve yabancı istihbarat örgütleri böylesine kolay Türkiye'de açık veya kapalı-örtülü operasyon yapabilirler miydi? Bunun benzeri olan bir ülke daha var mıdır?
• Rejime karşı olduğunu defalarca ifade etmiş ve rejimi değiştireceğine yemin etmiş, şeriat rejiminden yana, Atatürk'e, demokrasiye ve Cumhuriyete düşman bazı kişiler Cumhurbaşkanı olmaya soyunabilirler miydi?
Yukarıda yazdıklarımızı sayfalarca artırabiliriz.

Ama yanıt hep aynıdır.

Eğer Türkiye ve Türkler için çalışan, Atatürkçü (Kemalist), Milliyetçi bir Derin Devletimiz olsaydı, yukarıdakilerin hiç birisi olmazdı.

Türkiye şu anda çok kalkınmış, bilimin gelişmiş olduğu, rejim problemleri yaşamayan, ekonomisi-teknolojisi ve bilimi bağımsız olan, kişi başına düşen gelirin 10 bin doları aştığı, Avrupa Birliği kapısı önünde dilenmeyen, karakterli ve kişilikli bir devlet olurdu.

Şu anda 17. Devletin son tasfiye dönemlerini yaşamaktayız ne yazık ki!
Bu günler aşılacaktır.

Biz Türkler sistematiği olan, detaylı teorisi olan bir derin devlet yapısını günün birinde oluşturacağız veya bu devlet içinde ya da başka bir biçimde bu yapıyı kuracağız.

O zaman bizi televizyonlarda komplo teorisyeni, paranoyak olarak niteleyen mütarake basını elemanları, pişmanlık krizleri içinde peşimize takılacaklardır.

Hiçbiri ne küresel sermayeye, ne de Amerika'ya veya Avrupa'ya çok güvenmesinler.

21. Yüzyıl krizler yüzyılıdır. Tüm gezegen Vahşi Kapitalizm ve Tek Kutuplu Dünya, Emperyalizm yüzünden krizdedir. Bu gezegen ya yaşamayı sürdürecektir ve krizleri aşacaktır veya yok olacaktır.

50 yıl sonraki bir Ortadoğu'da da Türkler, Asya güçleri ve Türk Cumhuriyetleri ile birleşerek büyük bir güç haline geleceklerdir.

Ya 17. Devletle veya 18. Devletle! Bunun haricinde hiç bir alternatif yoktur! Vatanı satmakta olanlar veya onların torunları ise kendilerine yeni bir vatan aramaya şimdiden başlamalıdırlar!

Türkiye Türklerindir ve Türkiye'yi eninde sonunda Türkler yöneteceklerdir!

Ne Mutlu Türküm Diyene!Doç. Dr. Ümit Sayın

Akçura isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56