Türkçü Toplumcu Fikirmeydanı  

Geri git   Türkçü Toplumcu Fikirmeydanı > Genel İşleyiş > Duyuru ve Etkinlik Bildirimi

Cevapla
 
Seçenekler Tarz
Eski 05-10-2008, 06:53   #1
ASLIM
Türkçü Toplumcu
 
Üyelik tarihi: Mar 2008
İletiler: 429
Varsayılan II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu - "Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi"

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün Türk Dil Kurumunun da katkılarıyla 28-30 Mayıs 2008 tarihlerinde düzenleyeceği II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu’nun bu yılki başlığı “Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”.

Etkinliğin açılışı 28 Mayıs 2008 Çarşamba günü Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi M Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak.

28-30 MAYIS 2008 OTURUMLAR
HİLTON OTELİ ANKARA
ÇANKAYA 1 - ÇANKAYA 3

PROGRAM

1. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Kemal ERASLAN / Dr. Ramiz Asker

14.00-14.20 Prof. Dr. Dursun YILDIRIM (Hacettepe Üniversitesi)
Çok Bağlamlı Bir Metin: Divanu Lugati’t-Türk ve Islık Çalan Ok
14.20-14.40 Prof. Dr. Chetin CUMAGULOV (Kırgızistan)
Kaşgarlı Mahmud’un Divanı Lügat it-Türk Eserindeki Bazı Antroponimlerin Kırgızistan’ın Epigrafik Abidelerinde Yansıması
14.40-15.00 Prof. Dr. Aysu ATA (Ankara Üniversitesi)
Divanu Lugati't-Türk'ün Ortaya Çıkış Nedenlerinden Biri de Kur'an Tercümeleri mi?
15.00-15.20 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR (Hacettepe Üniversitesi)
Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları ve Divanü Lûgat-it Türk’ün Uluslar Arası İlişkiler Boyutu
15.20-15.40 Ara

2. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN /Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİYEV
15.40-16.00 Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü Yeniden Okumak
16.00-16.20 Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU (Hacettepe Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’un Kitabı Divan’ü Lugati’t-Türk Hakkında Bazı Notlar
16.20-16.40 Prof. Dr. Hüseyin DÜZGÜN (Hossein Mohammedzadeh Sadigh)
Divanü Lugat-it Türk’ün Farsça Çevirisi
16.40-17.00 Prof. Dr. Fuat BOZKURT (Akdeniz Üniversitesi)
Divanda Dil ve Dilbilgisi Çözümlemeleri
17.00-17.20 Dr. Ramiz ASKER (Azerbaycan- Bakü Devlet Üniversitesi)
Divanü Lugat-it-Türk İstatistikleri
Kapanış

28 Mayıs 2008, Çarşamba (Çankaya 3)
1. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Mehmet ÖZ / Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR

14.00-14.20 Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ
Kâşgarlı Mahmud ve Bilinçli Bir Anadili Sevgisi
14.20-14.40 Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi)
Kâşgarlı Mahmud’un Muzipliği
14.40-15.00 Prof. Dr. Abdumalik NYSANBAYEV (Kazakistan)
Mahmut Kaşgari’nin Sosyolojik Felsefesi
15.00-15.20 Prof. Dr. Gulam KARİMOV (Özbekistan)
Маҳмуд Кошғарий Сиймоси Бадийадабиётда
Edebiyatta Kaşgarlı Mahmud İmgesi Üzerine
15.20-15.40 Ara

2. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Dursun YILDIRIM / Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU

15.40-16.00 Prof. Dr. Surayo KARİMOVA (Özbekistan)
X-XI. Асрларда Марказий Осиёдаги Илм-Фан
X. ve XI. Yüzyıllarda Orta Asya’da Bilim
16.00-16.20 Yrd. Doç. Dr. Ömer Soner HUNKAN (Trakya Üniversitesi)
Kâşgarlı Mahmûd Devri’nde Ülkenin İdarî Yapısı ve Siyasî Olaylarına Bir Bakış
16.20-16.40 Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU
XI. Yüzyılda Kaşgar’dan Bağdat’a Türk Dünyası’nın Siyasi Durumu
16.40-17.00 Yrd. Doç. Dr. Erkin EKREM (Hacettepe Üniversitesi)
Karahanlı Devleti’nin Adı Meselesi
17.00-17.20 Dr. Dolkun KAMBERİ (ABD)
Kaşgarlı Mahmud’un Eseri ve Yurdu
Kapanış

29 Mayıs 2008, Perşembe (Çankaya 1)
1. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Mirfatih ZEKİYEV / Dr. Fikret TURAN

9.30-9.50 Prof. Dr. Fuzuli BAYAT (Gaziantep Üniversitesi)
Divanü Lugati’t Türk’te Tengricilik veya Gök Tengri Dini
9.50-10.10 Yrd. Doç. Dr. Rüya KILIÇ (Hacettepe Üniversitesi)
Türklerin İslâmiyeti Kabulünde Tasavvufun Rolü: Genel Bir Bakış Denemesi
10.10-10.30 Yrd. Doç. Dr. Nuran YILMAZ (Çukurova Üniversitesi)
11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divanü Lügati’t-Türk’teki Yansımaları
10.30-10.50 Arş. Gör. Emek ÜŞENMEZ (İstanbul Üniversitesi)
Divan ü Lugâti’t-Türk’te Geçen Dinî Kelimeler Üzerine
15.20-15.40 Ara

2. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU / Doç. Dr. Süer EKER

11.10-11.30 Prof. Dr. Cem DİLÇİN (Hacettepe Üniversitesi)
11. Yüzyıl Türk Şiiri ve Aruz
11.30-11.50 Prof. Dr. Bilge ERCİLASUN (Hacettepe Üniversitesi)
Divanü Lugâti’t-Türk’ten Modern Edebiyata
11.50-12.10 Prof. Dr. Şakir İBRAYEV (Kazakistan)
Қашғарлы Махмуд Заманындағы Әдеби Дәстүр
Kaşgarlı Mahmud Döneminde Edebî Gelenek
12.10-12.30 Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİYEV (Kırgızistan Bilimler Akademisi)
Махмуд Кашгари Жана Кыргыз Адабияты
Kaşgarlı Mahmud ve Kırgız Edebiyatı
12.30-14.00 Öğle Arası

29 Mayıs 2008, Perşembe (Çankaya 3)
1. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Aysu ATA / Zubayda BİKTAGİROVA

09.30-09.50 Yrd. Doç. Dr. Nesrin BAYRAKTAR (Onsekiz Mart Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’da Modern Dil Biliminin İzleri
09.50-10.10 Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT (Celal Bayar Üniversitesi)
Dünya Dilbilimi Tarihi İçinde Divan-u Lugati’t-Türk’ün Yeri ve Önemi
10.10-10.30 Dr. Fatma ŞAHAN GÜNEY (Muğla Üniversitesi)
Divan ü Lügat’it Türk’te Fiilden Türemiş İsimler ve Sıfatlar: Sözdizimsel ve Anlambilimsel Bir İnceleme
10.30-10.50 Gökçe Yükselen ABDURRAZAK (İngiltere- Londra Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’un Sağladığı Bilgilere Göre Onbirinci Yüzyıllarda Türk Dünyası’nda Sosyo-Lenguistik Durum
10.50-11.10 Ara

2. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY / Prof. Dr. Hüseyin DÜZGÜN

11.10-11.30 Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Uludağ Üniversitesi)
Divan u Lügati’t-Türk’te Er- Fiili
11.30-11.50 Doç. Dr. Funda TOPRAK (Selçuk Üniversitesi)
DLT’de İşteş Çatılı Fiillerden Yola Çıkarak Türkçede İşteşlik Kavramının Fonksiyonları
11.50-12.10 Dr. Aziz MERHAN (Dumlupınar Üniversitesi)
Divanü Lûgâti’t-Türk’teki -sA- Yapım Eki Üzerine
12.10-12.30 Arş. Gör. Dr. Özlem DEMİREL (İnönü Üniversitesi)
Divanü Lûgat-it-Türk’te Geçen Çatı Ekleri Üzerine Bir Değerlendirme
12.30-14.00 Öğle Arası

29 Mayıs 2008, Perşembe (Çankaya 1)
3. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Cem DİLÇİN / Doç. Dr. Zeynep HASAN

14.00-14.20 Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Divanu Lûgat-it Türk’te “Türk” ve “Öteki” Kavramsallaştırmaları Üzerine Tespitler
14.20-14.40 Dr. Fikret TURAN (İngiltere- Manchester Üniversitesi)
Türk Dili ve Kültürünün İslam Medeniyetine Eklemlenmesi Sürecinde Divanü Lügati't-Türk'te Yansıtılan Türk Kimliği
14.40-15.00 Yrd. Doç. Dr. Cafer GARİPER /
Arş. Gör. Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN
(Süleyman Demirel Üniversitesi)
Orhun Âbideleri’nden Divan-ı Lügati’t-Türk’e Kollektif Bilincin İnşası ve Sürekliliği
15.00-15.20 İkbal VURUCU (Selçuk Üniversitesi)
Türk Birliği Perspektifinden Kaşgarlı Mahmud’u Yeni Bir Okuma Denemesi
15.20-15.40 Ara

4. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Gulam KARİMOV / Prof. Dr. Fuzuli BAYAT
15.40-16.00 Prof. Dr. Mirfatih ZEKİYEV (Tataristan)
Çok Eski Türkler ve Onların İslamca Medeniyetleri
16.00-16.20 Doç. Dr. Süer EKER (Başkent Üniversitesi)
Divânü Lugâti’t-Türk’te ‘İranlı’ Kavramı
16.20-16.40 Doç. Dr. Altan ÇETİN (Gazi Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’dan Yararlanan Bir Memlûk Tarihçisinin Oğuzlara Dair Verdiği Bilgiler
16.40-17.00 Yüsüpcan YASİN (Doğu Türkistan-Çin)
Kaşgarlı Mahmud’a Göre Türklerde Harb
Kapanış

29 Mayıs 2008, Perşembe (Çankaya 3)
3. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ / Prof. Dr. Chetin CUMAGULOV

14.00-14.20 Prof. Dr. Kemal ERASLAN
Sözlük Çalışmalarında Divanu Lügati’t -Türk’ün Önemi
14.20-14.40 Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi)
Divanü Lugat-it-Türk’de Geçen Yer Adları
14.40-15.00 Yrd. Doç. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI (Selçuk Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’un ve W. Radloff’un Sözlükçülüğü
15.00-15.20 Yrd. Doç. Dr. M. Vefa NALBANT (Pamukkale Üniversitesi)
Sözcüklere Türk-çe Bakan Bir Köken Bilimci: Kaşgarlı Mahmud ve Ödünçleme Sözcükler Üzerine Yaptığı Köken Bilgisi Çalışmaları
15.20-15.40 Ara

4. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU / Prof. Dr. Surayo KARİMOVA

15.40-16.00 Prof. Dr. Asan ORMUSHEV
(Kırgızistan Kaşgarlı Mahmud Doğu Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t Türk Sözlüğünün Tarihi Kaynak Olarak Önemi
16.00-16.20 Melek GENÇBOYACI (Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü)
Ali Emirî Efendi ve Divanü Lugati’t-Türk
16.20-16.40 Dr. Güzeliye HAZİYEVA (Tataristan)
Türki Dillerde Doğa Kültleriyle İlgili Erkek Adlarının Tipolojik Birliği
16.40-17.00 Arş. Gör. Erdem UÇAR /
Arş.Gör. Mustafa Levent YENER (Ege Üniversitesi)
Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt-it Türk
Kapanış

30 Mayıs 2008, Cuma (Çankaya 1)
1. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Karl REICHL / Doç. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU

09.30-09.50 Doç. Dr. Berdi SARIYEV (Ankara Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’un Divan Sözlüğü ve Bugünkü Türkmence
09.50-10.10 Yrd. Doç. Dr. Erkin EMET (Ankara Üniversitesi)
Divanu Lugati’t-Türk ve Uygur Ağızları
10.10-10.30 Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOKER /
Arş.Gör. Emel KAYA (Selçuk Üniversitesi)
Divânü Lügâti't-Türk'te Geçen Hastalık ve Organ Adlarının Tatar Türkçesi ile Anadolu Türkçesindeki Durumlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi
10.30-10.50 Arş. Gör. Akartük KARAHAN (Ankara Üniversitesi)
Dīvānü Luġāt-it Türk’e Göre Çiğil Lehçesi ve Karahanlı Yazı Dili ile İlişkisi
10.50-11.10 Ara

2. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Fuat BOZKURT / Prof. Dr. Asan ORMUSHEV

11.10-11.30 Prof. Dr. Murat ÖZBAY / Arş.Gör. Deniz MELANLIOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel İlkeler ve Divanü Lûgat-it -Türk
11.30-11.50 Prof. Dr. Karlıgash KADASHEVA (Kazakistan)
Қашғарлы Махмудтың Дидани-Луғат-ит-Түрік Шығармасындағы Сөздердің Түрік Тілін Үйретудегі Маңызы
Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lügat-it-Türk” Eserinde Bulunan Kelimelerin Türk Dilini Öğrenmedeki Önemi
11.50-12.10 Doç. Dr. Ufuk TAVKUL (Ankara Üniversitesi)
Divanü Lugat-it Türk’te Sosyal Tabakalaşmaya Dair Terminoloji
12.10-12.30 Arife GÜLSÜN (Ege Üniversitesi)
Divanü Lugati’t-Türk’te Kadın ve Onun Dünyası
12.30-14.00 Öğle Arası
14.00-15.30 Değerlendirme Oturumu
Kapanış

30 Mayıs 2008, Cuma (Çankaya 3)
1. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Bilge ERCİLASUN / Doç. Dr. Ufuk TAVKUL

09.30-09.50 Dr. Ali ŞAMİL HÜSEYİNOĞLU
(Azerbaycan İlimler Akademisi)
Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügat-it Türk Eserini Türkçeye İlk Çeviren Tercümanı
09.50-10.10 Doç. Dr. Zeynep HASAN (Kırgızistan- Manas Üniversitesi) Çin’de Kaşgarlı Mahmut ve Divan-ı Lügat-it Türk Üzerine Yapılan Çalışmalar
10.10-10.30 Yrd. Doç. Dr. R.Bahar AKARPINAR (Hacettepe Üniversitesi)
Türk Kültürünün Yazılı Kaynaklarından Biri Olarak Divanü Lügati’t-Türk; Türkiye’de Eser Üzerinde Yapılmış Çalışmalarla İlgili Kısa Bir İnceleme
10.30-10.50 Arş. Gör. Aslıhan DİNÇER (Kırıkkale Üniversitesi)
Divanü Lûgat-it-Türk'te Yemek Adları Üzerine
10.50-11.10 Ara

2. Oturum
Başkan: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN / Prof. Dr. Hatice ŞAHİN

11.10-11.30 Prof. Dr. Karl REICHL (Almanya- Bonn Üniversitesi)
Divanü Lugati’t-Türk’ün Kahramanlık Şiirleri ve Orta Asya’da Yaşayan Türklerin Halk Destanı
11.30-11.50 Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Ege Üniversitesi)
Divanü Lügati’t-Türk’teki Doğumla İlgili Örf Adet ve Ritüeller
11.50-12.10 Zubayda BİKTAGİROVA
(Tatar Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler Pedagoji Üniversitesi)
Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugat-it Türk’teki Atasözlerinin Örnekleri
12.10-12.30 Doç. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Divanü Lûgat-it-Türk Işığında Müzikal İcra Ortamları
12.30-14.00 Öğle Arası
14.00-15.30 Değerlendirme Oturumu (Çankaya 1)
Kapanış

http://www.tdk.org.tr/TR/BelgeGoster...FAF75C3ACDF77C

__________________
"Bağımsızlık benim karakterimdir!..."
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ASLIM isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Seçenekler
Tarz

Yetkileriniz
Konu Açmaya Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
İletinizi Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Fikirmeydanı Kuralları
Hızlı Erisim


24 Saatlik Zaman Dilimi +2. Şuan Saat: 21:55.


vBulletin® Sürüm 3.8.4
Telif ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Türkçü Toplumcu Ağalanı'nın tüm hakları Türk Milleti'ne aittir. Kaynak göstererek alıntı yapmak serbesttir.
Türkçü Toplumcu Fikirmeydanı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56