Türkçü Toplumcu Fikirmeydanı  

Geri git   Türkçü Toplumcu Fikirmeydanı > Türkçü Toplumcu Görüş > Türkçü Toplumcu Görüş > Soru-Cevap

Cevapla
 
Seçenekler Tarz
Eski 10-31-2007, 16:16   #1
Hayrani ILGAR
Junior Member
 
Üyelik tarihi: Oct 2007
İletiler: 3
Varsayılan SORULAR - CEVAPLARSORULAR - CEVAPLAR :
Cevaplayan : ILGAR *

SORU : Siz Türkçüler,Milliyetçiliği ırk'a mı dayandırıyorsunuz ?

CEVAP: Bütü Türkçü'lerin benim gibi düşündüğü inancındayım. Evet,ben milliyetçiliğin dayandığı temelin ırkçılık olduğu görüşündeyim. Hani kültür milliyetçiliği gibi milliyetçilikten bahsedilir ya, bence bu görüşler sağlam ve gerçekçi temellere dayanmayan görüşlerdir. Çünkü, milliyetçilik kavramının ana kaynağı,çıkış yeri kültür falan değil; doğrudan doğruya millet'tir. Milleti meydana getiren faktörlerin başında da ırk gelir. Ana kaynak olmasa da kültürün birlik yaratmada önemli rolü olduğunu kabul ediyorum.

SORU : İyi amma,meselâ Amerika'da ırk birliğinden bahsedilemez ama,Amerika Milleti'nden pek âla bahsedilebiliniyor.

CEVAP: Amerika'da ırk birliğinden bahsedilemeyeceği doğrudur.Çünkü Amerika, Avrupa çorbası adı verilebilecek şekilde karışıktır. Amerika'da yaşayan ve kendisinin bir Amerikalı olduğunu söyleyen bir kimseye,soyu sorulduğu zaman ,meselâ " Annem İngiliz babam Fransız…" diyebildiğine göre bu insan nasıl olur da"Ben Amerikalıyım.." diyebilir ; bunu anlamak gerçekten zor.Böyle bir kişi olsa olsa Amerikan vatandaşıdır,hepsi o kadar. Kim bilir Amerika'nın bu günkü anormal politikasına,yaşantısına bakılırsa bunun sebebinin bu ırklar çorbasından ileriye geliyor denebilir.

SORU : Peki…Bırakalım başka milletleri de Türkiye'den bahsedelim…Türkiye'de çeşitli ırktan insanlar yaşıyor. Siz millî birliğimizi ırka dayandırırsanız,bu görüşünüz bölücülük olmaz mı ?

CEVAP : Hayır,neden bölücülük olsun ? Türkiye'de yaşayan Kürt, Kürdüm ; Çerkez Çerkezim; Yahudi Yahudiyim ; Ermeni Ermeniyim diyebiliyor mu ? Diyebiliyor ve buna kimse ses çıkarmıyor,çıkaramaz da ; çünkü bunlar gerçeği söylüyorlar. Burada görüleceği gibi bir millet topluluğunun içinde tabii olarak o milletin ırkından olmayan azınlıklar bulunmaktadır… Ama bu oluşuma rağmen bizim toplumumuzda çoğunluk ve devletimizin adı,bayrağımızın simgesi,istiklâl marşımızdaki ifadeleri neyi temsil ediyorsa,bu millette birliği oluşturan değerlerin ana temeli odur ; yâni Türk ırkıdır…Bakın,burada bir hususu belirtmek gerekiyor. Bu oluşum gerçeğin ifadesidir ama, bu oluşuma bakarak azınlıkların hak ve hukuklarında,adaletin dağıtımında Türkler'den daha geride oldukları ve olması gerektiği asla düşünülemez…Ancak,yabancı ırka mensup kişilere devletin teslim edilmesi asla doğru değildir. Atatürkün belirttiği gibi yönetim ancak Türklerin elinde olmalıdır.Bu azınlıklar bir Türk gibi vatan ve devlete bağlı ise, Türk'ün yaptığı görevleri eksiksiz yerine getiriyorlarsa biz onları neden aşağılayalım?.. Ama…Bu azınlıklardan bazıları benim yasalarımı dinlemezse,Türklüğe hakaret ederse,vatanımdan toprak koparmak isterse, bu istedikleri olmadı diye silaha sarılıp beni öldürmeye kalkarsa ; işte bölücülük yapan da, tehlikeli olan da bunlardır…

SORU : Ülkemizde bir karışıklık,bir huzursuzluk var gibi. Böyle bir zamanda bu Türkçülük konusunun ortaya atılmasının ne yararı var ?

CEVAP : Bu nasıl soru Allahaşkına ?..Türkçülük, milletimizin millî şuurla hareket etmesinde, Türk'e yararlı yolda olmasında ve yararlı biçimde düşünmesinde rol oynayan temel düşüncelerdendir. Toplumumuzun çoğunluğu bu fikre sahip olsaydı,işyerlerindeki şu yabancı adlar furyası görülür müydü ; çocuklarımıza ne olduğu belirsiz adlar konur muydu ; kurulacak dernek gibi cemiyetlerin adlarına "Türk" kelimesinin konulması yasaklanır mıydı ? Giyim- kuşamdaki çarpıklık ve rezilâne çıplaklık moda olur muydu ?.. Bu soruları uzatmaya gerek yok sanırım…Türkçü, bunları yapmayan ve kabul etmeyen kimsedir…

SORU : "Milliyetçilik" sözü daha çok kişi tarafından anlaşıldığı halde ,siz neden "Türkçülük" kavramından söz ediyorsunuz ? Yâni,sizler milliyetçi değil misiniz ?

CEVAP : Aslında bu iki kavram aynı manadadır. Ama, bir süredir "milliyetçilik" kavramı öylesine bozuldu,öylesine saptırıldı ki ; bu iki kavramı ayırmak mecburiyeti doğdu…Bakıyorsunuz,aslında milliyetçi olmadığı halde,sırf bu kelimenin arkasına sığınarak taraftar toplamak ve kendisini beğendirmek yoluna sapanlar çoğaldı. Şöyle ki,temelde bizim anladığımız manadaki milliyetçiliğe karşı olan solcusu da,aşırı dincisi de "milliyetçiyim…" demeye başladılar. İşte bu yüzdendir ki biz, Türkçülük kavramının daha isabetli olduğu inancındayız.

SORU : Peki,Türkçülük fikrinin gerçekten gelişeceğine inanıyor musunuz ?..

CEVAP: İnanmadığı fikrin arkasından gidilir mi hiç?.. Bence Türkçülük,her geçen gün daha iyi anlaşılıyor,tutuluyor ve güçleniyor. Birilerinin ikide bir "Biz,ırka dayalı

Milliyetçiliğe karşıyız…" diye konuşması boşuna mı sanıyorsunuz ?..

SORU : Son bir soru : Türkçülük fikri siyasi alana taşınmadan,nasıl başarıya ulaşacağınızı düşünüyorsunuz ?..

CEVAP : Bu soru çok önemli… Adında Türkçü kelimesi olan bir parti kuramazsınız;kanunen yasak… O halde,bu işe dernek kurmakla da başlamak yararsızdır.Çünkü biz,45 yıl önce,1960 dan sonra parti değil,dernek kurmanın yararlı olacağını düşündük ve öyle yaptık. Öyle yaptıkta ne oldu ?..Bu günkü duruma düştük,yâni yerimizde saydık sayılır. Amma,ülkenin ve toplumun artık tahammülü,bekleme gücü kalmadı…Bu günkü gençlik "Türkçülük !..Türkçülük.." diye feryat ediyor.

Türkçülük fikrine bağlı gençlik dönemini aşmış elemanlarımız da var,hem de oldukça kalabalık. Bunların biran önce,öncülük ederek meseleye el atmaları gerekiyor artık !.. İnternetin köylerimize,evlerimize iyice girdiği dikkate alınarak derhal harekete geçme zamanı gelmiştir…Birlik olmaya şiddetle ihtiyacımız var!..


SORU : 6.6.2006 Tarihli Zaman Gazetesi'nde Türkçülerin sembolü kabul edilen kurt'tan bahseden bir makale vardı,gördünüz mü bilemem. Gördünüzse bu konuda neler söylemek istersiniz ?

CEVAP : Yazıyı gördüm ve okudum. Söylenecek söz çok ama,ben kısaca değinmekle yetineceğim. Zira,solun,daha doğrusu komünistlerin iyice azgınlaştığı 1965-1970 yıllarında da aynı kafa yapısına sahip kimseler Türkçüler'e ve Türkçülüğe o kadar yoğun bir şekilde saldırıyorlardı ki, bu gibilerle mücadele etmekten bıkkınlık gelmişti. Sözünü ettiğin makalenin sahibi her halde o günlerde yazılanlardan daha yeni yeni ilham almış (prof olduğuna bakmayın) toy birisi ki,ortada hiçbir sebep yokken bu saldırı yazısını yazmak gereğini duymuş. Ortada hiçbir sebep yokken sözümü geri alıyorum ; ortada sebep var. Bu sebep te bir tane değil…

Sözünü ettiğim yıllarda,komünistler o kadar azgınlaşmışlardı ki,milli fikre bağlı gençler kelle koltukta bunlarla mücadele etmeselerdi,hevesleri kursaklarında kalmayacak ülkeyi daha o günlerde kızıl kana bulayacaklardı… İşte böyle günlerde, bu prof. gibi kafaya sahip Çerkez Ali Fuat Başgil ,Nurettin Topçu gibileri ile yandaşları komünizmle kolkola imişcesine bizlere saldırıyorlardı. O günlerde,bizler Türklük ile dini bir arada gören kimseler olduğumuz için onlarla mücadele etmek değil,yollarının yanlış olduğunu münasip bir dille anlatmaya çalışıyor,ayrılık yaratmanın tehlikelerinden bahsetmekle yetiniyorduk. Bu düşüncelerle o yıllarda ben " Davetiye" adında bir kitap yayınlayarak bize katılmaları için davette bulunmuştum. Hiç yararı olmamış demek. Bu gün inanıyorum ki,olmaz da…

Yazısında Türkiye'de bulunan toplumun asla Türk olmadıklarını belirten yazar,kendisinin Türk olmadığını ortaya koymuş oluyor ve Türk olmadığını haykırmak gereğini hissetmiş oluyor…Yazar yanlış değil düpedüz yalan söylüyor,gerçekleri görmezlikten geliyor.Yazısında "Türklerde kurt,hiçbir zaman sembol olmamıştır" diyor. Halbuki Köktürk Devleti'nin ve GagauzTürkleri'nin bayraklarındaki sembol kurttur. Tarih bilgisinin engin olduğunu bildiğimiz Atatürk, Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan paraların ve posta pullarının üzerine kurt resmi koydurmuştur. Ne yapalım ki, bu yolda olanlar aynı zamanda Atatürk'e alerji duyduklarından olacak bu belgeleri görmezlikten gelirler.

Yazısında ne diyor bu prof. "Türkler Anadolu'da hiçbir zaman çoğunlukta olmadılar". diyor. Yâni,1965-1970 yıllarında komünistlerle aynı paralelde olanlar gibi şimdikiler de Kürt fikirdaşları ile elele oluyorlar…

Bu yazısında prof. " Kimse damarındaki asil kan ile dünyaya gelmez." diyor. Bunu diyor da açıkça " İnsanlar dünyaya Müslüman olarak gelir." demiyor ama, böyle düşündüklerini ve bunu açıkça,övünerek söylediklerini,yazdıklarını biliyoruz. Hiç kusura bakmasınlar,bu iddialarında da gerçekçi değillerdir. Bizce bir insan dünyaya fikri yapısıyla değil,bedeni ve ırki yapısı ile gelir. Ona hangi dini seçeceğini aile ve çevre empoze eder. Bu yüzdendir ki, Hıristiyan toplumunda dünyaya gelen çocuk Hıristiyan, Müslüman toplumunda dünyaya gelen çocuk da Müslüman olur.

Sözlerimin başında bu konuya kısaca değineceğimi söylemiştim. Prof un yazısı o kadar mantık dışı, o kadar Türklüğe hakaretlerle dolu ki,insan neresini ele alacağını kestiremiyor. Bu yüzden konuyu uzatmak istemiyorum. Zira, bu gibilerin kafasına gerçeklerin sokulmasının mümkün olmadığı anlaşılıyor. Öyle olmasaydı, bu günün bir profesörü kırk yıl önceki fikjirdaşlarının yolunu şuursuzca,tarih biliminin ışığından nasip almamış bir düşünceyle takip eder miydi ?..

Yok dostum , yok… Biz ne çekiyorsak ya gerçekten Türk olmayanlardan ve yahut kendini Türk olduğuna inanmayanlardan, Türklük şuurundan nasip almamışlardan çekiyoruz !..

SORU : Sözünü ettiğimiz yazının bir yerinde şöyle bir ifade var : "Kan esasına dayanan ırkçılık,ülkeyi bölecek en ciddi tehlikelerden biridir. Bu yüzden ırkçılık ya kökü dışarıda bir ihanet, ya da su katılmamış bir ahmaklıktır." Sizce bu ifade ağır bir suçlama değil mi ?

CEVAP : Bak, bu ifadenin altında da Atatürk düşmanlığı var. Atatürk Türk Devletinin. Türkçülük temelleri üzerine kurulduğunu belirtmişti. Türkçülük felsefesinde ise ırk görüşünü inkâr etmek yoktur. Bunlar inkâr ettikleri bir yana bunu bir ihanet olarak gördükleri dikkate alınırsa Atatürk'e neden düşman oldukları daha iyi anlaşılır.

Ben derim ki, bu konuyu uzatmaya gerek yoktur ; açık ve kesin olan şudur : Bu memlekete soyları,Türklükleri ile bağlı olmayanlar ; bahsi geçen yazının bir yerinde de açıkça belirtildiği gibi yalnız ve yalnız dinleri ile bağlı olanlardan gerçekçi,mantıklı ve ülkeye yararlı bir fikir ve düşünce beklenmemelidir. Yâni asıl ihanet içinde olan bu ahmaklardır !..
Hayrani ILGAR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Eski 11-20-2007, 21:52   #2
kobali
Bölüm Sorumlusu
 
kobali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
Bulunduğu yer: Antalya
İletiler: 1,318
Varsayılan Ynt: SORULAR - CEVAPLAR

Değerli Hayrani ağabeyim, saygıdeğer hocam. Öncelikle size sağlık dileklerimi sunuyorum. Bu konuda yazmış olduğunuz kitaplar, zaten biz Türklerin ne olduğunu apaçık belirtmektedir. Bu günkü gençliğimizin tek sorunu ne yazıktır ki okumamak... İyi ki bu bilgisayar icadedildi. Bu sayede biraz bilgileniyorlar ancak biraz kafaları karışıyor. Sizin gibi değerli hocalarımızı dinlemeleri, kazançları olacaktır.

Saygılarımı sunarım değerli hocam.
__________________
ÖNCE VATAN
kobali isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Eski 12-22-2007, 14:02   #3
İstiklal savaşçısı
Konuk
 
İletiler: n/a
Varsayılan Ynt: SORULAR - CEVAPLAR

Bu başlık altında şu sorunun cevabını bekliyorum...Gördüğüm kadarıyla site ülkücüler tarafından sağlam bir şekilde desteklenmekte...Sorum şudur;neden fethullah gülen gibi şahıslarla meşgul olmaktasınız...Siz eğer ülkücü iseniz ülkücülüğün temel denktronlerini uygulayın...Bende ülkücüyüm...Bunu da çok iyi bilesiniz...İnsanlar hakkında yorum yapmadan önce kendinize çeki düzen verin...21.yüzyılın ülkücü gençleri;sizi siz yapan atalarınıza ve şehitlerinize sahip çıkın...Burada çene yarıştırmakla sorunlar çözülmüyor...Son başbuğ ALPARSLAN TÜRKEŞ'in dokuz ışık kuramını iyice okuyun ve uygulayın...Eğer bu vatana hizmet etmek istiyorsanız önce kendinize çeki düzen verin...Ve daha sonra toprak altında kefensiz yatan şehitlerimizi huzura kavuşturun....Benim sözlerim bu kadar...Bunlar kulaklara küpe olmalı...

ALLAHA EMANET OLUN....
İSTİKLAL SAVAŞÇILARI;GEREKİRSE BAŞ ÜSTÜNDE BAŞ,TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAYACAK...
  Alıntı ile Cevapla
Eski 12-22-2007, 20:33   #4
ogedai
Konuk
 
İletiler: n/a
Varsayılan Ynt: SORULAR - CEVAPLAR

Vatana hizmetimizi yeterli bulmadınız anladığım kadarıyla.. Ancak siz de şunu çok iyi kavramalısınız ki, bizler yapıcı eleştiriye her zaman açığız. Vatan için yazıyoruz ve eleştirilerinizi dinlemekten zevk alırız. Ülkücü olduğunu söyleyen kardeşim, eğer vatanını sevenler sizin kullandığınız tarzı benimsemeye devam ederse ortada dava kalmaz, kişisel çatışmalar alır bizi götürür. Hem de nereye olduğunu bilmediğimiz yerlere savurur. Beğenmediklerinizi söyleyin, güzelce anlaşalım. Vatan savunmasında açık bir yer mi bıraktık? Bize nedenleriyle açıklayın kapatalım açığımızı. Bize yardımcı olmak yerine, ahkam keserseniz bu neye yarar? Önce bunu anlatın. İşe yarıyorsa biz de beğenmediğimiz milliyetçi sitelere gidelim, ahkam keselim, böylece düzeltelim. Ama bunun geçerli bir yol olduğunu sanmıyorum.

Önce beni sevmelisin, saymalısın. Benim seninle aynı cephede savaştığımı unutmuş gibisin..
Saygılarımla..
  Alıntı ile Cevapla
Eski 12-23-2007, 01:08   #5
Oğuz Yabgu
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 512
Oğuz Yabgu - MSN üzeri İleti gönder
Varsayılan Ynt: SORULAR - CEVAPLAR

Sayın İstiklal Savaşçısı, ben sizin derdinizi anlamış değilim!

Kendinize çeki düzen verin derken neyi kastettiniz? Varsa bir kusurumuz bilelim elbette. Ben burada sizden daha fazla çene çalmış kimseyi göremiyorum. Ben bizlere bu sıfatı yakıştıracak bir sebep göremiyorken, sizin tek bir yazınızda aynı sıfata nail olduğunuz görülüyor.

Siz de Allah'a emanet olun(!)
__________________
Ben Oğuz Yabgu ertim. Amtı körteçi siz, Tonyukuk boltım! Kök Türk'ke tarkat kılıntım : )
Oğuz Yabgu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Eski 12-23-2007, 02:07   #6
Tanrıkut
Yönetici
 
Tanrıkut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jun 2007
İletiler: 2,177
Varsayılan Ynt: SORULAR - CEVAPLAR

Hem ülkücü hem Fethullahçı olunmaz.
Burada kendisine çekin düzen verecek tek kişi varsa o da sizsiniz.Üyeliğiniz iptal edilmiştir.
__________________
Türküz,Türkçüyüz,Atatürkçüyüz!
Tanrıkut isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Eski 12-26-2007, 20:32   #7
Türk'ÇE
Yönetici
 
Türk'ÇE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1,835
Varsayılan Ynt: SORULAR - CEVAPLAR

Künay,Ogedai,Tonyukuk,Tanrıkut ve Dolunaydayol;"istiklal savaşçısı"kullanıcı adlı kişiye verdiğiniz yanıtlardan sonra, doğru bir yolda olduğumuz anlaşılıyor.Hiç söz etmeme bile gerek yok.Türkte bencillik yoktur ve kişinin yaklaşımı bile olumsuz olarak gözlenmektedir.Kullanıcı adına rağmen istiklâl savaşçılarının fikir ve görüşlerinden ziyade mütevazılığından da yoksun bir eleştiri biçimi sunmuş.Heyhât en önemlisi ise bütünleştirici özelliğin es geçmesi üzüntü vericidir.Bizler artık tek yürek olmak istiyoruz. Değerli kandaşlarımın belirttiği gibi, kişinin özeleştiri kurallarına uygun bir dille yazması uygundu.Elbet yine dikkâte alırız fakat bazı gerçekleri görmemezlikten gelemeyiz;Fethullah Gülen ve buna benzer hainlerin yer almadığı bir toplumu benimsiyoruz.Amaç, yalnızca Gülen değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne olumsuz yaklaşan iç ve dış düşmanların tümü hedefimizdir. Tabii topla silahla değil, akıl yolu ile yani insanoğlu'nun en önemli özelliği...

Bilmyen bazı kandaşlarım da vardır;emin olun burda yalnızca yazılarla iş yapılmıyor.Sözler burda kalmıyor.Sayfaya yansımayanişlerde mevcut.Kimse burda yalnızca birbirimizi veya ağ üzerinden bir çok kişiyi bilinçlendirmekle kalmadığımızı bilsin....

Sevgi ve saygılarımla...Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür!
__________________


"Biz bu zulmetler içinden çıkarız bir gün olur;
Şarka garba yıldırımlar çakarız bir gün olur.

Kara bulutlar içinden parlayıp şimşek atar,
Gök gürler, dolular yağar; bakarız bir gün olur.

Kafkas, Buhara, Kırım'dan çevrilen hisarları,
Vurur millî külünk ile yıkarız bir gün olur.

Türkistan'ın güneşinden alırız bir kıvılcım;
Cehennem olur cihanı yakarız bir gün olur.

Anadol'dan Hindistan'a geçeriz Temür gibi,
Himalaya dağlarını çalkarız bir gün olur.

Dağıstan, Kırım, Kazan'ı; İran, Turan, Kaşgar'ı,
İttihadın zinciriyle sıkarız bir gün olur.

Bizi boğmak için yurda akan acı selleri,
Dinimizin kuvvetiyle tıkarız bir gün olur.

Türk doğarız, Türk gezeriz, Türk yaşarız dünyada;
Devrilen Moskof elinden çıkarız bir gün olur.

Der Zülâlî, Volga, Tuna, Ceyhun, Araslar gibi
Tuğyan eder deryalara akarız bir gün olur."
Türk'ÇE isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Eski 04-08-2008, 21:19   #8
kobali
Bölüm Sorumlusu
 
kobali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
Bulunduğu yer: Antalya
İletiler: 1,318
Varsayılan Ynt: SORULAR - CEVAPLAR

Alıntı:
İstiklal savaşçısı Rumuzlu Üyeden Alıntı
Bu başlık altında şu sorunun cevabını bekliyorum...Gördüğüm kadarıyla site ülkücüler tarafından sağlam bir şekilde desteklenmekte...Sorum şudur;neden fethullah gülen gibi şahıslarla meşgul olmaktasınız...Siz eğer ülkücü iseniz ülkücülüğün temel denktronlerini uygulayın...Bende ülkücüyüm...Bunu da çok iyi bilesiniz...İnsanlar hakkında yorum yapmadan önce kendinize çeki düzen verin...21.yüzyılın ülkücü gençleri;sizi siz yapan atalarınıza ve şehitlerinize sahip çıkın...Burada çene yarıştırmakla sorunlar çözülmüyor...Son başbuğ ALPARSLAN TÜRKEŞ'in dokuz ışık kuramını iyice okuyun ve uygulayın...Eğer bu vatana hizmet etmek istiyorsanız önce kendinize çeki düzen verin...Ve daha sonra toprak altında kefensiz yatan şehitlerimizi huzura kavuşturun....Benim sözlerim bu kadar...Bunlar kulaklara küpe olmalı...

ALLAHA EMANET OLUN....
İSTİKLAL SAVAŞÇILARI;GEREKİRSE BAŞ ÜSTÜNDE BAŞ,TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAYACAK...
Bu ne lahana bu ne perhiz! Ülkücülük dersi vermeye kalkışırken, tek örnek; feto!!! "Vatan hainlerine karşı daha fazla çalışalım, hainleri el birliği ile yurdumuzdan kovalım" demeyi deneseniz!
__________________
ÖNCE VATAN
kobali isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Eski 04-08-2008, 23:38   #9
Kahvecioğlu
Konuk
 
İletiler: n/a
Varsayılan Ynt: SORULAR - CEVAPLAR

Alıntı:
İstiklal savaşçısı Rumuzlu Üyeden Alıntı
Bu başlık altında şu sorunun cevabını bekliyorum...Gördüğüm kadarıyla site ülkücüler tarafından sağlam bir şekilde desteklenmekte...Sorum şudur;neden fethullah gülen gibi şahıslarla meşgul olmaktasınız...Siz eğer ülkücü iseniz ülkücülüğün temel denktronlerini uygulayın...Bende ülkücüyüm...Bunu da çok iyi bilesiniz...İnsanlar hakkında yorum yapmadan önce kendinize çeki düzen verin...21.yüzyılın ülkücü gençleri;sizi siz yapan atalarınıza ve şehitlerinize sahip çıkın...Burada çene yarıştırmakla sorunlar çözülmüyor...Son başbuğ ALPARSLAN TÜRKEŞ'in dokuz ışık kuramını iyice okuyun ve uygulayın...Eğer bu vatana hizmet etmek istiyorsanız önce kendinize çeki düzen verin...Ve daha sonra toprak altında kefensiz yatan şehitlerimizi huzura kavuşturun....Benim sözlerim bu kadar...Bunlar kulaklara küpe olmalı...

ALLAHA EMANET OLUN....
İSTİKLAL SAVAŞÇILARI;GEREKİRSE BAŞ ÜSTÜNDE BAŞ,TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAYACAK...
Kime karşı cihad ilan etmiş bu arkadaş.
  Alıntı ile Cevapla
Eski 04-09-2008, 03:42   #10
ASLIM
Türkçü Toplumcu
 
Üyelik tarihi: Mar 2008
İletiler: 429
Varsayılan Ynt: SORULAR - CEVAPLAR

Alıntı:
Kahvecioğlu Rumuzlu Üyeden Alıntı
Kime karşı cihad ilan etmiş bu arkadaş.
Kompozisyon tekniği açısından bakınca; anlam bulanıklığı had safhada, konu bütünlüğü ve paragraflama ise hiç düşünülmemiş
__________________
"Bağımsızlık benim karakterimdir!..."
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ASLIM isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Seçenekler
Tarz

Yetkileriniz
Konu Açmaya Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
İletinizi Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Fikirmeydanı Kuralları
Hızlı Erisim


24 Saatlik Zaman Dilimi +2. Şuan Saat: 14:44.


vBulletin® Sürüm 3.8.4
Telif ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Türkçü Toplumcu Ağalanı'nın tüm hakları Türk Milleti'ne aittir. Kaynak göstererek alıntı yapmak serbesttir.
Türkçü Toplumcu Fikirmeydanı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56